Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Piotr Skarga - kazania i kaznodziejstwo. Piotr Skarga i jego poglądy. Charakterystyka

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Piotr Skarga urodził się w rodzinie bogatych chłopów w roku 1536, otrzymując tytuł szlachecki i majątek herbowy w uznaniu za swe koncyliacyjne zasługi od króla Zygmunta III Wazy, na którego dworze pełnił funkcję kaznodziei i doradcy. Po uzyskaniu stopnia bakałarza na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjechał do Lwowa, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Dalsza kariera Skargi jako filozofa i kaznodziei rozwijała się głównie w Rzymie, gdzie wstąpił do zakonu jezuitów. Po powrocie do kraju poświęcił się działalności kontrreformacyjnej i filantropijnej, zyskując coraz większe znaczenie na dworze królewskim.

Największą poczytnością za życia Skargi cieszyły się jego utwory hagiograficzne, przede wszystkim zaś „Żywoty świętych”, które osiągnęły zawrotną – jak na warunki czytelnicze XVI-wiecznej Polski – liczbę ośmiu wydań w ciągu jednego dwudziestolecia. Obrazowały one główną oś zainteresowań twórcy, usiłującego pisarstwem przywrócić religii katolickiej pierwszeństwo nad zyskującymi coraz większą popularność odłamami szerzącej się reformacji, której był zdecydowanym przeciwnikiem.

Skarga zwracał uwagę na potrzebę wzmocnienia jedności religijnej kraju, która...

Podobne wypracowania