Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Praca u podstaw - Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”. Motyw pracy u podstaw w „Nad Niemnem” - omówienie zagadnienia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Praca u podstaw to główne hasło programowe pozytywizmu. Jego ideą była edukacja najniższej warstwy społecznej, pomoc biednym dzieciom w wyrwaniu się z wiejskiego ubóstwa, w rozwijaniu zdolności, stworzenie placówek oświatowych, szkół, szpitali. Część z tych postulatów udało się zrealizować: poziom analfabetyzmu znacznie spadł, poprawiły się warunki bytowania najuboższych, ale nadal brakowało rąk i ludzi do pracy.

Pisarze poprzez swoje teksty sygnalizowali problemy wymagające rozwiązania, apelowali do zmiany i starali się nieustannie akcentować drażniące kwestie społeczne. Dlatego motyw pracy u podstaw pojawia się bardzo często w pozytywistycznych utworach, jednym z nich jest na przykład „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej.

Nie bez przyczyny Czesław Miłosz nazwał Orzeszkową „pisarzem w służbie dobra”. Jej teksty zawsze pisane były z jasno określonym zamiarem. W „Nad Niemnem” pisarka chciała postawić diagnozę współczesności. Pokazuje w niej życie Polaków dwadzieścia pięć lat po powstaniu styczniowym i możliwe postawy w zaistniałej sytuacji. Przedstawia własny stosunek do pozytywistycznych haseł. Proponuje swoją drogę poprawy życia w ciemiężonym kraju i w pełni się wpisuje w program ideowy...

Podobne wypracowania