Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Kochanowski „Pieśń XIV” („Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”) - opracowanie, kontekst historyczny pieśni

„Pieśń XIV” Jana Kochanowskiego jest dziełem, w którym poeta zwraca się do ludzi władających państwem. Wbrew pozorom wybitny literat renesansu był doskonale zorientowany w polityce. Wystarczy wspomnieć, że od 1564 r. był sekretarzem Zygmunta II Augusta (aż do śmierci monarchy W 1572). Następnie popierał Henryka Walezego, a z życia politycznego wycofał się dopiero po ucieczce Francuza z Polski. Możemy więc przypuszczać, że przez cały ten czas Kochanowski doskonale poznał oblicza władzy i polityki.

„Pieśń XIV” rozpoczyna się apostrofą do ludzi sprawujących rządy: „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie…”. W ich rękach leży sprawiedliwość oraz los prostych ludzi im poddanych. W drugiej strofie podmiot liryczny przypomina im, że zajmują boże miejsce na ziemi. Wiąże się z tym wielka odpowiedzialność za losy ojczyzny. Dlatego też władający powinni skoncentrować się na działaniu dla jej dobra, nie na rzecz własnych korzyści.

Trzecia i czwarta strofa stanowią przypomnienie o tym, że rządzący na ziemi także mają swojego zwierzchnika. Jest nim Bóg, któremu będą zmuszeni przedstawić „poczet swoich spraw”. On sprawiedliwie sądzi chłopów i szlachtę, czyni to po uczynkach, należy więc postępować godnie i mieć na uwadze większe wartości niż własna korzyść. Podmiot liryczny podkreśla także fakt, iż przewinienia i zaniedbania przewodników narodów często niosą ze sobą większe konsekwencje niż te popełnione przez przeciętnego człowieka. „Przełożonych występki miasta zgubiły I szerokie do gruntu carstwa zniszczyły.” – tymi zmuszającymi do refleksji słowami kończy się „Pieśń XIV”.

Utwór Kochanowskiego jest stroficzny – składa się z pięciu tetrastychów. W każdym wersie możemy doliczyć się dwunastu sylab. Pojawiają się także rymy parzyste. Dzieło skomponowane zostało w sposób charakterystyczny dla dzieł dydaktycznych – poeta największy nacisk kładzie wpływ, jaki wywierać ma na ludzi odpowiedzialnych za władzę. Dlatego pojawia się wiele obrazowych przedstawień, zarazem bardzo prostych, ale i mocno oddziałujących na wyobraźnię odbiorcy (np. upadające miasta).

„Pieśń XIV” możemy włączyć w nurt literatury poświęconej odnowie Rzeczypospolitej. Prym wiedli w nim twórcy tacy jak Piotr Skarga czy też Andrzej Frycz Modrzewski, jednak i Kochanowski w niektórych dziełach podejmował ten temat (np. „Odprawa posłów greckich”). Omawiana przez nas pieśń jest przestrogą skierowaną do tych, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za cały naród.

Podobne wypracowania do Jan Kochanowski „Pieśń XIV” („Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”) - opracowanie, kontekst historyczny pieśni