Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Twardowski „Oda do rozpaczy” - analiza i interpretacja utworu

Wiersz Jana Twardowskiego pt.: „Oda do rozpaczy” pochodzi z tomu „Poezje wybrane”, wydanego w roku 1979. Jest to wiersz stychiczny, biały. Nie ma w nim rymów. Składa się z piętnastu wersów o zróżnicowanej ilości sylab (od trzech do piętnastu).

W utworze odnajdujemy antynomie. Pierwsza z nich dostrzegalna jest już w samym tytule. Oda jest gatunkiem lirycznym, którego tematyka jest zazwyczaj dziękczynna lub pochwalna. Jej styl jest podniosły. Poeci opiewali w niej wybitne jednostki, wiekopomne wydarzenia lub idee. Podmiot liryczny („sam obok siebie”) wygłasza „Odę do rozpaczy”. Rozpacz nie wpisuje się w schemat tematów, które ten gatunek liryczny poruszał. Wręcz przeciwnie, tworząc takie zestawienie, poeta łamie zasadę decorum.

W pierwszym wersie autor użala się nad rozpaczą, personifikuje ją, czyni adresatką utworu. Te pierwsze słowa stanowią bezpośredni zwrot, nie do osoby, ale do pojęcia abstrakcyjnego. Czytamy w nim „Biedna rozpaczy”. Nazywa ją „uczciwym potworem”, używając pozornego paradoksu.

W dalszej części wiersza, Twardowski wylicza przeciwników rozpaczy, którzy ją upokarzają, chcą się jej pozbyć lub się jej boją. Są to...

Podobne wypracowania