Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” - Jakie wartości zawiera „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja?

Rozpatrując „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja na płaszczyźnie formalnej trzeba zwrócić uwagę na jego wartość jako dzieła polskiej literatury renesansowej. Utwór ten, napisany w języku polskim, jest przejawem myśli humanistycznej. Żywot jako gatunek wiąże dzieło z tradycją średniowieczną. Ale uczynienie bohaterem żywotu nie-świętego i w ogóle opowiedzenie jego historii z czysto ludzkiego, świeckiego punktu widzenia jest wyraźną polemiką z teocentrycznym światopoglądem. „Człowiek poczciwy” nie jest świętym w rozumieniu katolicyzmu, nie pasuje do średniowiecznych wzorców kreowanych przez literaturę parenetyczną. Ale jest ideałem, uosobieniem cnót i wzorem do naśladowania. Jego życie nie jest w pełni poświęcone Bogu wzorem ascetów, choć w pełni zgodne z Bożym porządkiem i Jego nauką. Życie ludzkie oceniane jest z ziemskiej perspektywy. Nagrodą za właściwe postępowanie jest szczęście i dostatek w życiu doczesnym. W tym znaczeniu utwór jest nowatorski i wnosi nową jakość do polskiej literatury.

Analizując utwór pod względem zawartej w nim treści, możemy dostrzec wartości wyznawane przez autora. Na pierwszy plan wysuwa się pochwała cnoty. Prawe życie jest środkiem i celem ludzkiej egzystencji....

Podobne wypracowania