Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Mikołaj Rej „Żywot człowieka poczciwego” - Jakie wartości zawiera „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja?

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Rozpatrując „Żywot człowieka poczciwego” Mikołaja Reja na płaszczyźnie formalnej trzeba zwrócić uwagę na jego wartość jako dzieła polskiej literatury renesansowej. Utwór ten, napisany w języku polskim, jest przejawem myśli humanistycznej. Żywot jako gatunek wiąże dzieło z tradycją średniowieczną. Ale uczynienie bohaterem żywotu nie-świętego i w ogóle opowiedzenie jego historii z czysto ludzkiego, świeckiego punktu widzenia jest wyraźną polemiką z teocentrycznym światopoglądem. „Człowiek poczciwy” nie jest świętym w rozumieniu katolicyzmu, nie pasuje do średniowiecznych wzorców kreowanych przez literaturę parenetyczną. Ale jest ideałem, uosobieniem cnót i wzorem do naśladowania. Jego życie nie jest w pełni poświęcone Bogu wzorem ascetów, choć w pełni zgodne z Bożym porządkiem i Jego nauką. Życie ludzkie oceniane jest z ziemskiej perspektywy. Nagrodą za właściwe postępowanie jest szczęście i dostatek w życiu doczesnym. W tym znaczeniu utwór jest nowatorski i wnosi nową jakość do polskiej literatury.

Analizując utwór pod względem zawartej w nim treści, możemy dostrzec wartości wyznawane przez autora. Na pierwszy plan wysuwa się pochwała cnoty. Prawe życie jest środkiem i celem ludzkiej egzystencji....

Podobne wypracowania