Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki „Monachomachia” - poemat heroikomiczny - stylistyka utworu

„Monachomachia” Ignacego Krasickiego, czyli utwór o wojnie mnichów jest poematem heroikomicznym. Badacze literatury początków tego gatunku doszukują się w starożytności, wskazując na „Batrachomyomachię” – dzieło o walce myszy z żabami. Jego budowa wzorowana była na „Iliadzie” i „Odysei”, a wymowa była zupełnie przeciwna – zamiast chwalić, miała ośmieszać.

Utwór Ignacego Krasickiego także został napisany podniosłym stylem. Poeta używał oktaw o układzie rymów abababcc, w skład których wchodziły jedenastosylabowe wersy ze średniówką po piątej zgłosce. Jednak jego treść daleka jest od tego, co można zobaczyć w dziełach będących eposami. Przedstawione postaci nie są bohaterskie, stanowią raczej egzemplifikację wielorakich przywar. Pojawiają się byty nadprzyrodzone (Jędza Niezgody), ale są one dalekie od wizerunków greckich bogów przedstawionych w „Iliadzie”. Rozpoczynająca dzieło apostrofa nie jest skierowana do jakiejkolwiek wyższej idei, ale do czytelnika. Przedstawiony w „Monachomachii” świat pełen jest wynaturzeń i komizmu, które obrazują przedstawieni mnisi.

Język dzieła daleki jest od tego znanego z realizacji...

Podobne wypracowania