Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zbigniew Herbert „Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy” - interpretacja i analiza wiersza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy” to wiersz osobliwy i niejednoznaczny. Wpisuje się w cykl wierszy, w których podmiotem jest Pan Cogito, ale tylko tytuł świadczy o tym, że są to jego słowa. Właśnie tytuł nastręcza najwięcej trudności w interpretacji tekstu, ponieważ każe spojrzeć na całą sytuację jak na ironię.

Utwór, podobnie jak inne wiersze Herberta, jest przykładem poezji intelektualnej. Poeta odwołuje się bowiem do znanych filozofów i ich nauk. Przybliżyć należy przede wszystkim poglądy samego Spinozy. Rozważania filozofa były próbą pogodzenia mistycyzmu i racjonalizmu. Uważał, że system filozoficzny musi być pełny i zgodny z fizyką i matematyką. Filozoficzne tezy nie mogą stać w sprzeczności z codziennym doświadczeniem. Widać w poglądach Spinozy pewne rozdarcie między mistyką a logiką, wolnością a determinizmem. Istotne miejsce w tej filozofii zajmują dociekania na temat Boga. W ujęciu Spinozy Bóg jest pierwotną substancją, z której wszystko powstaje. Zatem wszystko jest Bogiem i poza nim nie istnieje nic. Filozof był też zwolennikiem determinizmu, w jego przekonaniu wszystko podlegało prawom racjonalizmu.

W wierszu Herberta Bóg karci go za tę „racjonalną furię”. Spinoza był człowiekiem...

Podobne wypracowania