Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Henryk Sienkiewicz „Bartek zwycięzca” - sposób przedstawienia Niemców w noweli. Opis

Henryk Sienkiewicz w noweli „Bartek zwycięzca” widzi społeczeństwo niemieckie poprzez pryzmat toczącej się wojny prusko-francuskiej oraz statusu, jaki otrzymali Niemcy z racji przejęcia władzy przez zaborcę na ziemiach polskich. Można wyróżnić dwie perspektywy przedstawiania: tę, w której autor przybliża czytelnikowi sytuację za pomocą opisu relacji z walk armii pruskiej oraz tę, gdzie opisuje stosunki polsko-niemieckie panujące wśród ziemiaństwa i chłopów, będące wynikiem germanizacji.

Armia pruska to narzędzie władzy zaborcy. Obowiązki wobec niej są święte, nikt nie jest w stanie się jej sprzeciwić. Panuje w niej „niemiecki porządek”. Hieratyczny układ stanowisk czyni z każdego żołnierza jednocześnie pana i sługę. Tym, co łączy członków wojska bez względu na pełnioną funkcję jest jednak niewątpliwie pogarda i poczucie wyższości nad Polakami, a zwłaszcza nad polskimi chłopami. Znajdują to wyraz w traktowaniu rekrutów z Pognębina. Nazywają ich polskim bydłem, wołami z Podola, nie szczędzą razów; widzą w nich wyłącznie środek do osiągnięcia celu, a tym jest zwycięstwo nad Francją. Dlatego też ich podejście doń staje się nieco łagodniejsze, choć o wiele bliższe pobłażliwości niż uznaniu, kiedy polskie...

Podobne wypracowania