Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Bóg okazuje potęgę – przejście Izraelitów przez Morze Czerwone

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Mojżesz przybył do ziemi egipskiej wiedziony nakazami Boga, który to jemu właśnie wyznaczył misję wyprowadzenia Izraelitów z ziemi, gdzie jako poddani wykonywali najcięższe prace. Zwrócił się do faraona z prośbą o wypuszczenie jego plemienia poza granice Egiptu, by na pustyni mogli złożyć ofiary Bogu, gdy zaś monarcha – ufny we własną potęgę i możliwości nadwornych magów – zdecydowanie odmówił takiego przywileju, na królestwo spadło dziesięć klęsk zwanych plagami egipskimi. Najcięższą z nich była ostatnia, w ramach której w Egipcie umarło wszystko, co pierworodne – zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt. Klęska nie dotknęła jedynie Izraelitów, którzy zgodnie ze wskazówkami Boga przekazanymi przez Mojżesza zabezpieczyli swoje domy, marząc ich wejścia krwią baranka. Wtedy też faraon – zdruzgotany śmiercią własnego pierworodnego syna – zezwolił izraelickiemu prorokowi na wyprowadzenie swojego ludu z ziemi egipskiej. Na pamiątkę tego wydarzenia Izraelici mieli obchodzić kultywowane po dziś dzień Święto Paschy.

Tak oto Mojżesz stanął na czele ludu złożonego z sześciuset mężów oraz ich żon i dzieci. Zgodnie z nakazem Boga nie poprowadził go do Ziemi Obiecanej...

Podobne wypracowania