Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Biblia - Próba Abrahama - opis przeżyć Abrahama

Biblia w opisie próby Abrahama ogranicza się jedynie do opisu wydarzeń. Nie znamy myśli, ani uczuć bohaterów biblijnych, którzy biorą udział w scenie, w której patriarcha zamierza złożyć Bogu ofiarę z syna. Możemy jednak przypuszczać, co mógł czuć ojciec, który miał poświęcić życie swojego ukochanego potomka.

Aby lepiej zrozumieć sytuację patriarchy, wrócić musimy do historii narodzin jego syna Izaaka. Przez długi czas Abraham i jego żona Sara nie mieli dziecka. Trudno im było uwierzyć, kiedy Bóg obiecał, że urodzi im się syn. Obietnica ta została jednak spełniona i Abraham z Sarą doczekali się prawowitego potomka, któremu nadano imię Izaak. Co więcej, według obietnicy Boga, ród Abrahama miał być liczny i sławny.

Zaskoczeniem dla Abrahama musiało więc być polecenie, jakie dostał od Boga, według którego miał złożyć Izaaka w ofierze całopalnej. Trudny musiał być wybór, przed jakim stanął Abraham. Z jednej strony ojcowska miłość, życie ukochanego syna, z drugiej – wierność Bogu i chęć spełnienia jego woli.

Abraham, który był człowiekiem głębokiej wiary, ufający Bogu, spełniał Jego wszystkie polecenia, nie mógł zrobić inaczej i tym razem postąpić zgodnie z życzeniem swojego Pana. Podjęcie takiej decyzji musiało być jednak bolesne. Jeszcze bardziej bolesna musiała być świadomość, że ukochany syn musi zginąć z ręki swojego ojca. W pewnym sensie Abraham mógł czuć się trochę jak zdrajca, który najpierw otacza syna ojcowską miłością i opieką, a potem sam odbiera mu życie.

Przeważyła jednak wiara w to, że Bóg kieruje naszym życiem w sobie tylko wiadomy sposób. Dlatego Abraham zabrał swojego syna w wyznaczone miejsce. Jakże musiał być zrozpaczony, kiedy prowadził swojego syna na śmierć. Jak bardzo musiało go boleć, kiedy Izaak zapytał, gdzie jest zwierzę, które mają zgładzić i spalić, ofiarowując je Panu.

Mimo tych wszystkich emocji, mimo rozżalenia i pytań, które musiał zadawać sobie w duchu był zdecydowany spełnić wolę Jahwe. Bojaźń Boża przeważyła nad wszystkimi innymi uczuciami, również nad miłością do syna.

Abraham musiał doznać także ogromnej ulgi, kiedy anioł oznajmił mu, że przeszedł pomyślnie próbę, jakiej poddał go Bóg i że nie musi składać w ofierze syna. Tę wiadomość przyjął niewątpliwie z ogromną radością. Wydarzenia te zapewne wzmocniły także jego wiarę w Boga, bo udowodniły, że Pan jest miłosierny i sprawiedliwy w stosunku do ludzi, którzy postępują zgodnie z Jego wolą.

Podobne wypracowania do Biblia - Próba Abrahama - opis przeżyć Abrahama