Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Jan Kochanowski „Czego chcesz od nas Panie”, Julian Tuwim „Rzecz Czarnoleska” - analiza porównawcza wierszy. Odwołania do klasycyzmu

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

„Czego chcesz od nas Panie” Jana Kochanowskiego to jeden z pierwszych utworów, wydanych w języku polskim. Doszło do tego w 1562 roku, hymn powstał prawdopodobnie cztery lata wcześniej. Utwór Kochanowskiego jest hymnem pochwalnym na cześć Boga, Stwórcy, żarliwym wyznaniem wiary chrześcijańskiej. Poeta skorzystał z najlepszych wzorców poezji klasycznej, gdzie hymny układano na cześć bóstw, najważniejszych wydarzeń czy osób o wyjątkowych zasługach. Konstrukcja starożytnych hymnów polegała na zwróceniu się bezpośrednio do adresata, czyli apostrofie. W utworze wymieniano zasługi bóstwa czy bohatera, opisywano wyjątkowe dokonania, jakich był autorem. Jan Kochanowski wziął ten schemat i wypełnił nową treścią, adresatem swojego hymnu czyniąc Boga.

„Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?”.

Hymn jest hołdem dla Stwórcy, jego niezwykłych zdolności, uznaniem najwyższego autorytetu i panowania.

„Tyś Pan wszytkiego swiata, Tyś niebo zbudował
I złotymi gwiazdami ślicznieś uhaftował.
Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi
I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.
Za Twoim rozkazaniem...

Podobne wypracowania