Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Julian Przyboś „Oda do turpistów”, „Oda do młodości” Adama Mickiewicza - interpretacja i analiza porównawcza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Oda to klasyczny gatunek literacki, który charakteryzuje się następującymi wyznacznikami: styl patetyczny, obecność wyszukanych środków stylistycznych, utwór nacechowany patosem, opiewający wzniosłą osobą, ideę bądź uroczystością.

Mickiewiczowska „Oda do młodości” powstała w 1820 roku i jest świadectwem przemian, które mają miejsce w ówczesnym świecie. Na arenie literackiej ma miejsce zmiana pokolenia: powoli odchodzą „starzy”, przepojeni oświeceniowym światopoglądem, przekonani o mocy i potędze nauki. Zaczynają pojawiać się utwory poetów, którzy zostaną sklasyfikowani jako poeci romantyzmu - pionierem tych działań jest rozpoczynający wówczas twórczość Adam Mickiewicz. „Oda do młodości” Mickiewicza przeciwstawiła młodych i starych, skontrastowała „świat ducha” ze światem materii. Mickiewicz swoim utworze manifestował potęgę młodości oraz zachęcą do przemiany istniejącego porządku: „młodości! Dodaj mi skrzydła!” Podmiot liryczny pragnie wznieść się nad dotychczasowym światem, który określa jako „martwy”, zamroczony „obszar gnuśności zalany odmętem”. Poeta sakralizuje młodość, w utworze pokazuje jej potęgę, wskazuje na jej...

Podobne wypracowania