Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Św. Jakub (Apostoł) - życiorys, patronat

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Święty Jakub Apostoł zwany był Mniejszym lub Młodszym. Urodził się jako syn Alfeusza i Marii, która mogła być albo siostrą św. Maryi – ponieważ u Żydów i Rzymian siostrom nadawano takie same imiona – albo Świętego Józefa oraz bratem Judy Tadeusza. Obydwu braci nazywano „braćmi Pana”. Św. Jakub pochodził z Nazaretu.

Ponieważ Jakub był apostołem, zajmował szczególną pozycję w jerozolimskiej wczesnochrześcijańskiej wspólnocie. Według św. Pawła Jakub był świadkiem Zmartwychwstania Jezusa. Nazywany jest „filarem Kościoła”.

Zgodnie z tradycją, był pierwszym biskupem Jerozolimy, po opuszczeniu jej przez św. Piotra, i brał udział w soborze jerozolimskim – tzw. Soborze Apostolskim –  który miał miejsce około 50 roku, pełniąc tam znaczącą rolę gospodarza. Euzebiusz i Hegezyp – historycy – uważają, że Jakub był bardzo szanowany przez Żydów. Nazywany był przez nich „Jakubem  Sprawiedliwym”.

Tradycja uważa go za autora listu noszącego jego imię. Taka teza poparta jest analizą językową i stylistyczną dokumentu. Według treści listu, jego autor był Żydem, który znał dobrze Stary Testament oraz był chrześcijaninem doskonale orientującym się...

Podobne wypracowania