Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Subkultura skate - opis i charakterystyka. Skejci

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Termin subkultura, zwłaszcza w ostatnich czasach, jest jednym z bardziej modnych określeń. Najczęściej jest ono definiowane jako konglomerat odmiennych niż przyjęte powszechnie przez społeczeństwo norm i wzorów obowiązujących w danej grupie czy zbiorowości. 

Przyjęcie takiego punktu widzenia niejako nawet obliguje do analizowania tego trendu z perspektywy dwóch płaszczyzn: zewnętrznej i wewnętrznej. Pierwsza z nich znajduje swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w charakterystycznym wyglądzie wizualnym członków przynależących do konkretnej subkultury, tj. specyficzny ubiór, fryzurę, tatuaże itp. W nawiązaniu do drugiego aspektu należy z kolei wskazać na przyjmowane przez członków konkretnej grupy analogiczne, a wręcz jednolite założenia kulturowe przy jednoczesnym odrzuceniu zastanej rzeczywistości społecznej, obowiązujących powszechnie norm postępowania czy tradycyjnych wartości, do których należy rodzina. To właśnie ten „ideowy rdzeń” stanowi jeden z najważniejszych wskaźników pozwalających odróżnić od siebie subkultury istniejące w społeczeństwie.

Jedną z nich jest subkultura skate, która swoimi zalążkami sięga lat siedemdziesiątych. Pierwszych skate’owców (zwanych...

Podobne wypracowania