Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

G.W.F. Hegel - filozofia, poglądy

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Georg Wolfgang Friedrich Hegel był pochodzącym ze Szwabii filozofem, który żył i tworzył w XIX wieku. Jego system filozoficzny zdobył ogromną popularność nie tylko w ojczyźnie myśliciela, ale na całym świecie.

Celem filozofa było ujęcie wszystkich zagadnień, które poruszała filozofia i znalezienie jednej zasady, według której można było je uporządkować i rozwiązać.

Jednym z fundamentów filozofii Hegla było stwierdzenie, że rzeczy są wytworami myśli, która jest pierwotna. Właśnie w tej  „pierwotności” należy doszukiwać się początku bytu, jego pierwotnej natury. Uważał również, iż zarówno myśl, jak i byt, są natury logicznej. Mają one wspólny mianownik, jest nim pojęcie. To ono właśnie łączy byt i myśl. Własności ogólne miały pierwszeństwo przed jednostkowymi. Zaskakujące było też pojmowanie prawdy według Hegla, który twierdził, że jedynie wygłaszanie sądu o całości bytu może być prawdziwe. Dodatkowo filozof uważał, że byt jest zmienny. Całość owych rozważań można ująć pod jedną nazwą: „idealizmu ewolucyjnego”.

Interesująca również była heglowska metoda dialektyczna, w myśl której każdemu twierdzeniu odpowiada przeczenie. Zarówno jedno, jak i drugie...

Podobne wypracowania