Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Stosunki polsko-litewskie w XIV-XVI w. - stosunki polsko-krzyżackie - stosunki litewsko-krzyżackie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Od momentu sprowadzenie Krzyżaków do Polski przez Konrada Mazowieckiego w 1225 roku, zarówno Polska, jak i Litwa zaczęły obawiać się rosnącej potęgi zakonu krzyżackiego.

Zakon krzyżacki swoją uwagę kierował zwłaszcza na ogromne tereny Litwy, które stanowiły dla niego atrakcyjne wyzwanie. Stosunki polsko-litewskie nabierają mocy po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, kiedy to władcy małopolscy próbują nawiązać kontakt z litewskimi przedstawicielstwami.

W 1385 roku doszło do ustanowienie aktu w Krewie, w myśl którego Jagiełło - w zamian za rękę Jadwigi i uzyskanie tronu polskiego - miał połączyć Polskę i Litwę unią personalną. W 1386 roku Jagiełło został królem Polski, przyjął chrzest i nadał sobie nowe imię - Władysław. Próba połączenia tak różnych organizmów ustrojowych okazał się niezwykle trudna i żmudna. Na Litwie ogromne aspiracje miał książę Witold, którego ambicje trudno było poskromić. Połączenie polityki Korony i Litwy podważyło sens pobytu Krzyżaków na terenach polskich. Unia personalna miała zatem przegonić zakon krzyżacki, który uzurpował sobie prawo do misji chrystianizacyjnych. Unia podważyła sens działań zakonu, na co Krzyżacy nie mogli się zgodzić.

Zakon próbował...

Podobne wypracowania