Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Wizerunki maryjne w średniowieczu - opracowanie na podstawie wybranych przykładów

Nad średniowieczną sztuką bezdyskusyjnie swoje panowanie roztaczała religia. To właśnie z tej sfery życia i myśli pochodziły motywy poruszane nie tylko przez literaturę, ale także przez innych artystów – malarzy, rzeźbiarzy, a nawet architektów. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób przedstawiano Matkę Boską w liryce tego okresu.

Najważniejszym dziełem tego czasu w polskiej literaturze jest niewątpliwie „Bogurodzica” – uważana za najstarszą polską pieśń religijną (i tekst poetycki). To modlitwa podmiotu zbiorowego, który za pośrednictwem Maryi pragnie wyprosić sobie łaski u Boga. Błagania dotyczą kwestii duchowych – pobożnego życia, otwarcia wrót raju po śmierci oraz boskiej obecności w doczesności. Matka Boska w utworze została przedstawiona jako pośredniczka między ludźmi a Jezusem. Wraz z nią funkcję tę pełni Jan Chrzciciel. Ten trzyczęściowy motyw określany jest mianem „deesis”. Opiera się na przeświadczeniu, że grzeszny człowiek, aby przedstawiać swoje sprawy Bogu, potrzebuje pośrednika. Tymi stają się właśnie postaci ludzkie (a więc znające ziemskie życie), jednak na stałe włączone już w sferę niebiańską.

Matka Boska jest szczególnie bliska Jezusowi, wszak jest jego rodzicielką, ale doskonale...

Podobne wypracowania