Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Sztuka i literatura średniowiecza ukazana w „Legendzie o św. Aleksym” oraz innych utworach tej epoki

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Kultura średniowiecznej Europy wykazywała niespotykaną dziś jednorodność, wynikającą głównie z jedności wyznaniowej oraz - przez długie wieki - także językowej. Zarówno sztuka, jak i literatura rozwijała się zgodnie z pewnymi trendami. Najsilniej zaznaczyła się właśnie sakralność sztuki. Architektura rozwijała się głownie za sprawą wznoszonych świątyń, ale też zamków i warowni. Podobnie było w przypadku malarstwa czy rzeźby. Dzieła powstawały gównie jako wystrój miejsc świętych i przedstawiały sceny biblijne, epizody z żywotów świętych czy wizje sądu ostatecznego. Także literatura miała charakter przede wszystkim religijny. Zrodził się cały nurt pisarstwa hagiograficznego, uwieczniający historie o życiu świętych, pisano pieśni i modlitwy, powstawały całe scenariusze paschalnych misteriów.

Wśród polskich zabytków literatury średniowiecznej można wymienić pieśń, będącą modlitwą do Matki Boskiej – „Bogurodzicę”, nieco późniejszy „Lament Świętokrzyski” czy „Rozmowę Mistrza Polikarpa ze śmiercią”. Natomiast w nurt hagiograficzny wpisują się m.in. „Legenda o św. Aleksym” i „Kwiatki św. Franciszka”. Nawet gatunki z założenia świeckie, jak np....

Podobne wypracowania