Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Ignacy Krasicki „Hymn do miłości Ojczyzny” - motyw patriotyzmu w „Hymnie do miłości Ojczyzny”. Opracowanie

„Hymn do miłości ojczyzny” został wydany bezimiennie w 1774 roku, w piśmie „Zabawy przyjemne i pożyteczne”, ukazującym się w Warszawie w latach siedemdziesiątych XVIII wieku. Według innej wersji, mówiącej o powstaniu tego utworu, został on odczytany przez Ignacego Krasickiego w czasie obiadów czwartkowych, organizowanych przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dla literatów i artystów. Z powstaniem „Hymnu do miłości ojczyzny” wiąże się legenda - kareta biskupa Krasickiego śmiertelnie potrąciła starego żołnierza. Umierając, wojak wspominał bitwy, w jakich brał udział, mówił o miłości do ojczyzny i patriotyzmie. Wzruszony jego postawą Krasicki napisał poświęcony temu utwór.

„Hymn do miłości ojczyzny” przepojony jest wartościami patriotycznymi, mówi o umiłowaniu ojczyzny, uczy szacunku dla rodzinnej ziemi i kraju.
„Święta miłości kochanej Ojczyzny,
Czują cię tylko umysły poczciwe!”.

Poeta zwraca uwagę, że zdolni do uczuć patriotycznych są tylko ludzie uczciwi, zacni i szanujący tradycję.

„Dla ciebie zjadłe smakują trucizny
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe”.

Dla ojczyzny żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie ani zbyt ofiarne. Patriota musi być gotów na cierpienie za swój kraj, nie może się wahać, kiedy trzeba będzie narazić własne zdrowie czy wolność. Patriota to człowiek mający jasny cel w życiu - jest nim dobro ojczyzny. Patriotyzm hartuje ludzki charakter: fizyczne cierpienie powoduje powstawanie blizn i jest sposobem na kształcenie umysłu.

„Byle cię można wspomóc, byle wspierać,

Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać”.

Krasicki przekonuje, że w chwili próby patriota powinien być gotów umrzeć za ojczyznę. To naturalny wybór dla człowieka o takiej hierarchii wartości. Dla ojczyzny warto też cierpieć niedostatek i niedolę, jeśli tego wymagają okoliczności.

Z treści utworu łatwo wywnioskować, że patriotyzm jest jego głównym tematem. Autor wskazuje drogę postępowania, jaką powinni kierować się Polacy, który kochają ojczyznę, zależy im na jej  pomyślności. Krasicki nie twierdzi, że ta droga jest łatwa, wręcz przeciwnie - wymienia szereg trudności, jakie wiążą się z byciem patriotą a zarazem przekonuje, iż warto tak postępować, bo dobro ojczyzny powinno być nadrzędnym celem dla każdego obywatela. Bycie patriotą powoduje rozwijanie w sobie szeregu pozytywnych cech, dobroci, mądrości, rozwagi. Ktoś, kto jest patriotą, staje się lepszym człowiekiem.

Nieprzypadkowo „Hymn do miłości Ojczyzny” był oficjalną pieśnią Szkoły Rycerskiej, placówki założonej dla kształcenia młodych Polaków, którzy wstępowali potem do służby wojskowej lub administracji państwa. Szkołę założył król Stanisław August Poniatowski w 1765 roku, w ramach reform, mających doprowadzić do unowocześnienia i odrodzenia upadającej Polski.

Podobne wypracowania do Ignacy Krasicki „Hymn do miłości Ojczyzny” - motyw patriotyzmu w „Hymnie do miłości Ojczyzny”. Opracowanie