Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Najważniejsze symbole biblijne i ich znaczenie

Biblia pełna jest symboli, czyli pojęć, których nie odczytujemy dosłowne, gdyż ich  znaczenie jest przenośne. Owe umowne znaki mogą mieć odmienne znaczenie w różnych kulturach. Jest to podstawowa cecha odróżniająca symbol od alegorii, ale zawsze stanowią część kultu religijnego.

Liczby to jedne z najbardziej intrygujących symboli w Biblii. Wiele osób doszukuje się kodu, którego rozszyfrowanie mogło by pomóc w rozwiązaniu wielu nurtujących ludzkość tajemnic. Nie zawsze jednak ich znaczenie jest tajemnicze i magiczne. Czasami liczby jedynie obrazują, są przybliżeniem pewnego sensu, a nawet można traktować je jako metafory. Przykładem mogą być takie liczby, jak na przykład jedynka oznacza samego Boga, jedną wiarę. Kolejna to trójka, która symbolizuje doskonałość i pełnię, Trójcę Świętą, z kolei liczba siedem, jedna z najpopularniejszych w Biblii, jest symbolem doskonałości i świętości. Przedstawia łączność z człowieka (cztery) z Bogiem (trzy). Siedem dni Bóg stwarzał świat, i tyle jest pieczęci w Apokalipsie, Salomon budował przez siedem lat świątynię, Stary Testament mówi o siedmiu latach tłustych i siedmiu chudych. Liczba czterdzieści oznacza niedookreślony i długi czas. Właśnie czterdzieści dni trwał potop, post Jezusa na pustyni, spotkania z uczniami przed wniebowstąpieniem, Mojżesz przebywał na Synaju, przez czterdzieści lat Izraelici wędrowali do Ziemi Obiecanej.

Kolejne, ważne symbole biblijne to na przykład gołębica (gołąb). Symbolizuje niebiańską czystość, niewinność, duszę, odrodzenie, boskie natchnienie, pobożność, pokorę, miłość, prostotę, łagodność i pokój. Podczas potopu gołąb przyleciał na arkę Noego z gałązką oliwną, która sygnalizowała koniec wielkiej wody. W Nowym Testamencie podczas chrztu nad rzeką Jordan, na Jezusa zstępuje Duch Święty pod postacią białej gołębicy. Innym symbolem jest ogień czyli wieczność, gniew boga, oczyszczenie, zniszczenie, a także ofiara. Następnym, ważnym symbolem biblijnym jest wiatr, oznaczający czas, przestrzeń, życiodajne tchnienie boga. Jest także pośrednikiem między niebem a ziemią. Co ważne, również jest symbolem Ducha Świętego, który początkowo unosił się nad wodami. Także Zesłanie Ducha Świętego ma miejsce wśród szumu i gwałtownego wichru. Z kolei woda symbolizuje przeobrażenie, uzdrowienie, chrzest oraz odrodzenie. Inną wykładnię ma z kolei oliwa i drzewo oliwne. Ich znaczenie to błogosławieństwo, uzdrowienie, chwała, honor, nagrodę, poświęcenie, namaszczenie, nadanie godności, błogosławieństwo. Zaskakującą symbolikę ma ręka. Oznacza Opatrzność, obecność Boga, błogosławieństwo, uzdrowienie, a także dar, gościnność, natchnienie proroków i patriarchów. Ostatnim symbolem, o którym chciałabym wspomnieć jest pieczęć. Oznacza piętno, znamię, apostolstwo, bierzmowanie oraz zamknięcie, niedostępność, tajemnicę i milczenie.

Wykładnie przedstawionych symboli zaczerpnęłam głównie ze „Słownika symboli” Władysława Kopalińskiego. Czy jednak ich rozumienie i rozszyfrowanie jest ostateczne? W Biblii jest mnóstwo symboli, przenośni, porównań i innych niejednoznacznych sformułowań. W rozszyfrowaniu ich nie pomoże nawet najlepszy słownik. Możemy poznać ich przybliżone znaczenie, ale w różnych konfiguracjach i miejscach Biblii, w których występują mogą nabierać innych znaczeń. Aby jak najpełniej zrozumieć przesłanie i treść zapisaną w świętych księgach należy uważnie wczytywać się w każde słowo. Prawdopodobnie symbole biblijne pozaustną dla nas tajemnicą. Jeśli chcemy je jak najlepiej poznać powinniśmy korzystać z dostępnych nam źródeł i katechizmów oraz opracowań ludzi, którzy spędzają nieraz całe życie badając treść i przekaz Biblii.

Podobne wypracowania do Najważniejsze symbole biblijne i ich znaczenie