Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Rola artysty w literaturze - polemika między Elizą Orzeszkową i Stanisławem Przybyszewskim. Rozwiń temat w oparciu o wybrane teksty literackie

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

W zależności od światopoglądu twórców, ich usposobienia, kontekstu historycznego i politycznego zmieniał się sposób spoglądania na jedno z głównych zagadnień literatury: kim jest artysta? Jaka jest jego rola, powinność? W Młodej Polsce głos w tej dyskusji zajął S. Przybyszewski - postać niezwykle kontrowersyjna, demoniczna, niejednoznaczna w ocenie. Jego poglądy na sztukę i artystę są niemalże zupełnym zaprzeczeniem zapatrywań na ten temat pozytywistycznej pisarki - Elizy Orzeszkowej.

Zgonie z chronologią zacznę od przypomnienia w najważniejszych punktach przekonań Orzeszkowej. W swoim eseju pt.: ,,Kilka uwag nad powieścią” pisarka daje nam dość dokładne wytyczne na temat roli jaką powinien spełniać artysta. Uważała ona, że kreatorzy nowej rzeczywistości literackiej znajdują się pod wielkim wpływem społeczeństwa i ludzi, wśród których przebywają - ,,oni wcielają tylko w formę, uwydatniają i utrwalają to, co żyje w myśli, w poczuciach i w potrzebach społeczeństwa”. Zadaniem artysty jest baczne obserwowanie świata, przypatrywanie się z uwagą ludziom, ich zwyczajom, problemom, radościom, ,,zaglądanie do ich serc”, by potem jak najobiektywniej i najrealniej przelać wszystko na papier. Autor pisze o tym, co dopiero...

Podobne wypracowania