Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Miłość i śmierć - Motyw śmierci i miłości w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna. Opracowanie

Miłość i śmierć, to oprócz Boga, najbardziej popularne motywy literackie okresu baroku.

Jeśli chodzi o miłość, była ona postrzegana dwojako. Wyróżniano miłość duchową, skierowaną do Boga, oraz ziemską, która jako pokusa, uznawana była za dzieło szatańskie, skutecznie odciągające od życia wiecznego. Człowiek nieustannie zmuszony był walczyć z różnego rodzaju pokusami i pragnieniami, a poetom barokowym najtrudniej było pominąć rozkosze zmysłowe.

Śmierć natomiast z odległej i łagodnej stała się budzącym grozę widmem, które nieustannie czyhało na ówczesnych. Upływ czasu nieodwołalnie zbliżał do nieuniknionej śmierci, która mogła być początkiem życia wiecznego lub momentem, po którym człowiek zapadał się w ciemności piekielne. W poezji zaczęły pojawiać się motywy turpistyczne. Śmierć budziła jednocześnie grozę i fascynację. Określano ją jako wybawicielkę od dotychczasowych ziemskich trosk lub – przeciwnie – traktowano jako nielitościwy i ślepy los.

Morsztyn był bardzo wrażliwy na kobiece wdzięki. Cały zbiór „Lutnia” zawiera przede wszystkim wiersze o tematyce miłosnej. Także „Kanikuła albo Psia gwiazda” składa się z erotyków i przedstawia żarliwość miłości zmysłowej. Poeta często jednak łączył uczucie z motywem cierpienia oraz śmierci. W utworze „Cuda miłości” wyraża postawę zagubienia i niepewności ze względu na stan, w jaki wprowadza go nieszczęśliwa miłość. Paradoksalne zachowanie podmiotu lirycznego wynika z działania na niego niepojętej siły miłości, która czyni tytułowe „cuda”. Bohater wiersza określa się jako „martwy” - ale jednak czujący, cierpiący - lecz wciąż podtrzymujący w sobie uczucie doprowadzające go do tego stanu. Zrozpaczony podmiot liryczny, cierpiący męki z powodu kobiety, jest zresztą częstym motywem poezji Morsztyna.

Motyw miłości i śmierci wykorzystuje poeta także w wierszu „Do motyla”. Utwór w formie paraboli opisuje motyla, który na własną zgubę zbliża się do zapalonej świecy. Podmiot liryczny w apostrofie zwraca się do owada, udzielając mu rad dotyczących postępowania.

Dość znany motyw autodestrukcji, pojawiający się w motywie ćmy (lub motyla) lecącej do płomienia, Morsztyn wykorzystuje w sposób dość przewrotny. Zazdrości bowiem owadowi, że zanim umrze, zdąży połączyć się z przedmiotem swoich westchnień, podczas gdy podmiotowi lirycznemu nigdy nie będzie dane pocałować nieosiągalną ukochaną.

Kolejnym, chyba najbardziej znanym utworem łączącym omawiane motywy jest wiersz „Do Trupa”. Jego podmiot zestawia własną osobę z umarłym człowiekiem. Oboje są „zabici” – trup „strzałą śmierci”, natomiast kochanek „strzałą miłości”; oboje też są bladzi – trup z wiadomych powodów, kochanek – przez cierpienie. Następują dalsze porównania i dopiero w ostatnich dwóch zwrotkach podmiot wyszczególnia różnice, jednak robi to tylko dlatego, by pokazać, iż znajduje się on w gorszej sytuacji niż umarły. Trup niczego nie czuje, podmiot musi natomiast wciąż znosić męki nieszczęśliwej miłości.

Obecny jest także motyw wanitatywny, odnoszący się do biblijnego „z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. Autor wykorzystuje go, by jeszcze bardziej podkreślić grozę swojego położenia: ognie miłości nie spalą go na popiół i nie dadzą wytchnienia płynącego z nieistnienia.

Jak wskazują powyższe przykłady, Jan Andrzej Morsztyn jako jeden z przedstawicieli metafizycznego nurtu poezji barokowej, często wykorzystywał motywy związane z dualistycznym przedstawieniem miłości oraz wielorakim ujęciem tematu śmierci.

Podobne wypracowania do Miłość i śmierć - Motyw śmierci i miłości w twórczości Jana Andrzeja Morsztyna. Opracowanie