Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz – twórczość. Ogólna charakterystyka twórczości Mickiewicza

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Adam Mickiewicz poprzez swoją twórczość stał się nieusuwalnym składnikiem w świadomości zbiorowej Polaków. Autor poprzez swoją poezję wyraża w pełni światopogląd romantyczny, na przykład poprzez przedstawienie i wiarę w istnienie dwóch światów  - duchowego i materialnego, szuka także inspiracji w twórczości ludowej, pokazuje indywidualizm jednostki, stara się wniknąć w jej psychikę oraz opiewa miłość romantyczną. Ponadto twórczość Mickiewicza jest wyrazem najwyższego patriotyzmu. Poeta uczy szacunku dla przeszłości narodowej, uświadamia Polakom, jaką wartość ma niepodległość dla narodu. Poprzez swoje dzieła wskazywał drogi wyzwolenia – wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm, powstanie ogólnonarodowe oraz ukazywał bojowników sprawy narodowej. Kształtuje uczucia patriotyczne poprzez opisy przyrody, bogactwo ojczystego języka oraz opisy staropolskich obyczajów. 

Mickiewicz był człowiekiem czynu, gdyż nie tylko był poetą, ale potwierdzał czynem słuszność głoszonych przez siebie idei. Jako filomata został za swoją działalność zesłany w głąb Rosji, próbował także wziąć udział w powstaniu listopadowym. Kiedy przebywał w Paryżu założył pismo ,,Pielgrzym Polski” oraz wykładał w College...

Podobne wypracowania