Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Adam Mickiewicz – twórczość. Ogólna charakterystyka twórczości Mickiewicza

Adam Mickiewicz poprzez swoją twórczość stał się nieusuwalnym składnikiem w świadomości zbiorowej Polaków. Autor poprzez swoją poezję wyraża w pełni światopogląd romantyczny, na przykład poprzez przedstawienie i wiarę w istnienie dwóch światów  - duchowego i materialnego, szuka także inspiracji w twórczości ludowej, pokazuje indywidualizm jednostki, stara się wniknąć w jej psychikę oraz opiewa miłość romantyczną. Ponadto twórczość Mickiewicza jest wyrazem najwyższego patriotyzmu. Poeta uczy szacunku dla przeszłości narodowej, uświadamia Polakom, jaką wartość ma niepodległość dla narodu. Poprzez swoje dzieła wskazywał drogi wyzwolenia – wallenrodyzm, prometeizm, mesjanizm, powstanie ogólnonarodowe oraz ukazywał bojowników sprawy narodowej. Kształtuje uczucia patriotyczne poprzez opisy przyrody, bogactwo ojczystego języka oraz opisy staropolskich obyczajów. 

Mickiewicz był człowiekiem czynu, gdyż nie tylko był poetą, ale potwierdzał czynem słuszność głoszonych przez siebie idei. Jako filomata został za swoją działalność zesłany w głąb Rosji, próbował także wziąć udział w powstaniu listopadowym. Kiedy przebywał w Paryżu założył pismo ,,Pielgrzym Polski” oraz wykładał w College de France. 

Oprócz utworów na wskroś romantycznych, stworzył poeta wiersze, które wychodziły poza ramy romantycznej poetyki. Mowa oczywiście o czterech wierszach, które powstały podczas pobytu Mickiewicza w Lozannie w latach 1839 – 1840,  a które określa się mianem liryków lozańskich. Motywy przewodzące w lirykach to refleksje o sobie, o przemijaniu. Są to kunsztowne teksty, pełne goryczy, idealizujące dzieciństwo, bardzo osobiste. 

Z całą pewnością można powiedzieć, iż Mickiewicz był genialnym artystą, gdyż wypowiadał się w różnych gatunkach literackich, pisząc ballady, powieści poetyckie, dramaty oraz nowatorskie wiersze czyli liryki lozańskie. Poza tym jest autorem naszej epopei narodowej, czyli ,,Pana Tadeusza”, który pomimo iż jest utworem epickim, zawiera obszerne partie liryczne. Epopeja stanowi sumę wielu gatunków literackich, takich jak: epos, powieść, sielanka, poemat heroikomiczny, komedia miłosna. Mickiewicz poprzez swoją twórczość stworzył dość dokładny i pogodny obraz minionej przeszłości, pozwalając tym samym spojrzeć czytelnikowi: ,,jeszcze raz na piękno w dali”.

Podobne wypracowania do Adam Mickiewicz – twórczość. Ogólna charakterystyka twórczości Mickiewicza