Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

I wojna światowa - gospodarka w czasie I wojny światowej

I wojna światowa była konfliktem prowadzonym na ogromną skalę. Skutkiem tego wszystkie państwa biorące w niej udział musiały przestawić swoją gospodarkę. Wszystko po to, aby móc wyprodukować większą ilości broni, a tym samy osiągnąć ostateczne zwycięstwo.

Najważniejszymi gałęziami przemysłu były zbrojenia, na które łożono ogromne sumy pieniędzy. Państwa Ententy w czasie wojny wydały około 125 miliardów dolarów, natomiast Państwa Centralne - 60 miliardów. Rozwijano nowe technologie. Po raz pierwszy zaczęto używać czołgów, które przeszły swój chrzest bojowy podczas bitwy pod Sommą w roku 1916. Coraz większe znaczenie zaczęło zyskiwać lotnictwo, mimo początkowych oporów generalizacji obydwu stron. Wojska niemieckie na swym wyposażeniu posiadały także latające sterowce, których jednak używano coraz rzadziej. W powszechnym użyciu była artyleria, która miała oczyszczać pole przed frontalnym atakiem piechoty. Na produkcję amunicji do każdego typu broni przeznaczano wielkie sumy pieniędzy.

Liczne przemarsze wojsk powodowały jednocześnie ogromne zniszczenia wśród okręgów przemysłowych, o które zawzięcie walczono. Bardzo ważnymi były tereny zasobne w węgiel oraz ropę, surowce niezbędne do dalszego prowadzenia wojen. Państwa poszczególnych stron starały się ograniczyć przeciwnikowi dostęp do tychże surowców. Dlatego też Wielka Brytania zarządziła blokadę handlową Niemiec, co negatywnie odbiło się na gospodarce wielu państw, w tym np. USA. Cesarstwo Niemiecko odpowiedziało na to nieograniczoną wojną podwodną, która powstrzymała dowóz towarów do Wielkiej Brytanii. Pogarszało to sytuację żywnościową w Anglii i wymusiło większe nakłady na konwojowanie swoich statków.

Z każdym rokiem wojny pogarszała się kwestia żywnościowa. Zaczynało brakować jedzenia, a sprowadzenie go z innych państw było nieraz niemożliwe. Wojna, która trwała bez przerwy cztery lata nie pozwalała na zasiewanie pól uprawnych. Państwa opierające swoją gospodarkę głównie na przemyśle rolniczym znalazły się w fatalnej sytuacji. Głód stawał się jedną z podstawowych, tuż obok epidemii, klęsk dręczących ludność.

Wszystkie państwa biorące udział w wojnie zaciągały kredyty, aby móc opłacić rozrost przemysłu zbrojeniowego. Coraz bardziej dawała się we znaki rosnąca inflacja. Zaraz po zakończeniu I wojny światowej USA zażądało zwrotu pożyczonych kwot. Doprowadziło to później do katastrofy ekonomicznej w całej Europie.

Gospodarka europejska przez cztery lata konfliktu była nastawiona na przemysł zbrojeniowy. Tak długi okres czasu sprawił, że przywrócenie jej do stanu z przed czasu wojny był praktycznie niemożliwy.

Podobne wypracowania do I wojna światowa - gospodarka w czasie I wojny światowej