Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Idea Nadczłowieka - Fryderyk Nietzsche. Nadczłowiek według Nietzschego

Fryderyk Nietzsche, filozofia

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Fryderyk Nietzsche przeszedł do historii filozofii jako autor koncepcji zakładającej schyłkowość współczesnej kultury i sztuki, upatrując możliwość ratunku w zwróceniu się ku zapomnianym wartościom świata starożytnego, przede wszystkim zaś – w zrozumieniu roli jednostki wybitnej w społeczeństwie i dla społeczeństwa. Sformułowanie „Übermensch”, przyswojone do języka polskiego jako „Nadczłowiek”, pojawiło się po raz pierwszy w traktacie pt: „Tako rzecze Zaratustra” z 1883 roku, ale idee składające się na tę koncepcję odnajdujemy już w najwcześniejszych dziełach filozofa.

W pierwszej ze swoich prac o tematyce filozoficznej – „Narodziny tragedii czyli hellenizm i pesymizm” – Nietzsche zaznaczył swój negatywny stosunek do kultury judeochrześcijańskiej, która za wzór cnoty i dobra stawia człowieka miernego, biernego, a dzięki temu bezgrzesznego. Jednostka wybitna, twórcza, poszukująca prawdy wbrew powszechnie przyjętym dogmatom była w takiej sytuacji skazana na piętno amoralizmu, religia dążyła bowiem zawsze do zrównania jej z ogółem, które oznaczało ujęcie jej mocy twórczej w zbyt ciasne dla wielkiej osobowości ramy. Już tutaj Nietzsche...

Podobne wypracowania