Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Zbawienie - co to jest zbawienie? Zbawienie w Biblii - strona 2

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

udało mu się wyzwolić grzeszników. Łaskawy Bóg zstąpił na ziemię pod postacią Jezusa Chrystusa i ułaskawił wszystkich ludzi.

Poprzez ten akt, dusze zmarłych zmartwychwstaną. Pierwszym, który zmartwychwstał był Jezus Chrystus. Objawił on wtedy swoją potęgę i triumf nad śmiercią. Według Biblii jest to akt boskiej łaski uświęcającej prowadzące do uzyskania życia wiecznego w Niebie. Dzięki zbawieniu człowiek na nowo zjednał się ze swoim Stwórcą (po raz pierwszy rozdzielił się z nim w Edenie, kiedy posłuchał kuszenia Szatana). Warunkiem koniecznym do zbawienia jest przejście przez obrzęd chrztu.

„Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego”. W judaizmie, w którym nie uznaje się Nowego Testamentu, nie uznaje się również ofiary chrystusowej. W Starym Testamencie termin „zbawienie” odnosi się do wydarzeń historycznych, które miały miejsce naprawdę. Na pierwszym miejscu stoi tutaj wyzwolenie z Egiptu.

Bóg ukazał się Mojżeszowi...

Podobne wypracowania