Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Kształtowanie się narodów w Europie i ich wkład w historię oraz współistnienie i konflikty między państwami

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Umownie, narodem nazywa się etniczną wspólnotę, połączoną silnymi zależnościami gospodarczymi, społecznymi, wspólną kulturą, będącą owocem tradycji i historii. Jej członkowie muszą mieć świadomość przynależności do danego narodu. Jako taki, naród jest wartością centralną, podstawową, co odróżnia ten termin od instrumentalnie traktowanego społeczeństwa, czy państwa, będącego formalną organizacją narodu (są jednak narody, nie mające państwa - np. Kurdowie czy Baskowie).

Tym, co najsilniej spaja członków narodu, jest wspólna kultura, manifestująca się w miarę jednolitym systemem wartości (wynikającym w dużej mierze z historii tradycji, wzbogaconych wierzeniami religijnymi), której wyrazem jest wspólny język. Ostatecznie, lepiej trzymać się ludzi, z którymi można się porozumieć.

Wybuch świadomości narodowej wiązał się z następstwami reformacji (XVI wiek), przede wszystkim z podniesieniem znaczenia języka narodowego. Tłumaczenia Pisma Świętego i wypieranie łaciny z kościołów przyczyniło się do rozwoju literatury, będącej nośnikiem kultury, a także poczucia wspólnoty i odrębności. Wiara wciąż stanowiła spoiwo między różnymi narodami, jednak pozbawiona niezrozumiałej dla większości prostych...

Podobne wypracowania