Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Pontyfikat Jana Pawła II - znaczenie pontyfikatu

Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II jest doniosłe i przypada na okres przełomu między XX a XXI wiekiem. Pontyfikat Jana Pawła II przede wszystkim otworzył Kościół na dialog z innymi religiami, rozmowy ze światem i społecznościami. Uznaje się, iż przemiana Kościoła Katolickiego zaszła podczas Soboru Watykańskiego II. Trzeba jednak bardzo mocno zaznaczyć, iż papież Jan Paweł II miał w nim swój spory udział.

Jan Paweł II dążył do pogodzenia zwaśnionych stron religijnych w szczególności judaizmu i islamu. Zwracał uwagę na problemu trzeciego świata i głodującej Afryki. Jan Paweł II uczulił świat na problemy cywilizacyjne i gospodarcze. Wszystkie rozwiązanie proponował w sferze pokoju, sprawiedliwości i tolerancji. Odbywał bardzo wiele podróży do państw, które bardzo często były krajami ubogimi i zniszczonymi przez bezwzględną cywilizację. Na szczególną uwagę zasługują wykłady, które omawiał w encyklikach, homiliach i różnego rodzaju listach. Poruszał w nich problemy nie tylko materialne, ubóstwa czy głodu, bardzo wiele jego refleksji nacechowanych jest wspaniałą filozofią i miłością do człowieka.

Wpływ Jana Pawła II jest nieoceniony, niemalże w każdej sferze życie publicznego papież przejawiał swoją działalność m.in. polityczną, religijną, gospodarczą i społeczną. Do politycznych zaliczyć należy - walkę z reżimem komunistycznym, głoszenie pokoju na świecie, sprzeciw wobec wyzyskiwania biednych państw itd. Na gruncie gospodarczym papież zwracał uwagę na pomoc ekonomiczną krajów biednych - trzeciego świata, otworzył światu oczy na problemy Afryki, Azji i Ameryki Południowej. W zagadnieniach społecznych papież odznaczał się również stanowczością - opowiadał o problemach bezrobocia, zwrócił uwagę na problemy etyczne - eutanazja, aborcja. Przedstawiał problemy imigrantów, problemy rodzin na świecie, szczególnie głębokie ubolewanie wyrażał nad sytuacją kobiet w państwach, uczulał świat na problemy związane z chorobami cywilizacyjnymi itd.

Bodaj jako pierwszy zwrócił uwagę na znaczenie młodości w życiu każdego człowieka, niósł pomoc ludziom chorym i opuszczonym. Bardzo dużą rolę Jan Paweł II odegrał w zagadnieniach kulturalnych i filozoficznych, teologicznych i refleksyjnych. Zwracał uwagę na sposób wychowania człowieka we współczesnym świecie, w kulturze masowej, popierał sport i zdrowy tryb życia, głośno akcentował problemy związane z ochroną środowiska. W kwestiach religijnych papież starał się ukierunkować człowieka na Boga, nadał Matce Boskiej większy status i rolę w kościele, głosił ekumenizm, powszechną tolerancję wyznań i walczył z antysemityzmem i wrogością wobec narodu żydowskiego.

Jan Paweł II zrobił bardzo wiele dla kościoła katolickiego, sprawił, że zmienił on swoje oblicze i ze skostniałej, zbiurokratyzowanej instytucji przekształciła się ona w godną współczesnego człowieka świątynię miłosierdzia. Jan Paweł II był symbolem walki i sprzeciwu wobec reżimów totalitarnych.

Podobne wypracowania do Pontyfikat Jana Pawła II - znaczenie pontyfikatu