Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii polityka - strona 4

 • System partyjny w Polsce - charakterystyka

  System partyjny w Polsce jest stosunkowo młody. Zmiany, jakie dokonały się w kraju w roku 1989, zaowocowały zastąpieniem ideologii komunistycznej i służącej jej partii, czyli PZPR - pluralizmem politycznym. Początkowo, wyraźny podział w systemie partyjnym przejawiał się w rywalizacji partii postsolidarnościowych i postkomunistycznych, ale z bi... »

 • System wyborczy - definicja, charakterystyka, przykłady

  System wyborczy – podstawowa kategoria nauk politycznych i prawa. Oznacza zbiór prawnych norm, które regulują tryb organizacji i przeprowadzenia wyborów, a także zasady podliczania ich wyników, czyli – prawo i praktyka wyborcza obowiązująca w danym państwie.  System wyborczy jest elementem udziału ... »

 • System wyborczy w Polsce - charakterystyka. Wybory do Sejmu i Senatu

  System wyborczy w Polsce, tak jak w większości państw demokratycznych, opiera się na zasadach zawartych w Konstytucji. Jest tak zapisany, by gwarantował uczciwe przeprowadzenie wyborów i wyłonienie w nich reprezentantów, których wskażą obywatele.  Czynne prawo wyborcze (w wypadku wyborów prezydenckich oraz do ... »

 • Demagogia a populizm - porównanie

  Populizm jest zjawiskiem występującym w demokracji. Demagogia jest jednym z narzędzi populizmu i bardzo często jest wykorzystywana przez populistów do osiągnięcia zamierzonych celów. Dawniej pojęcie demagogii nie miała tak negatywnego znaczenia. Termin ten dopiero w XX wieku nabrał pejoratywnego znaczenia. Demagog to człowiek, kt... »

 • Dyktatura proletariatu - pojęcie, charakterystyka, przykłady

  Dyktatura proletariatu jest pojęciem związanym z filozofią marksistowską, jest to forma rządzenia, ustanowiona po rewolucji proletariackiej. Pierwszym etapem jest rewolucja, po niej następuje dyktatura. Dyktatura proletariatu rozumiana jest jako przejęcie efektów i środków produkcji państwowej przez robotników. Proletariat... »

 • IV RP - charakterystyka. Opracowanie

  IV RP jest pojęciem stosunkowo nowym, jest ukutym terminem przez dziennikarzy, politologów i intelektualistów, którzy w ten sposób określali rządy partii Kaczyńskich - Prawa i Sprawiedliwości.  Prawo i Sprawiedliwość to partia, która swoje lata świetności ma już za sobą, wykorzystała ten termin w swojej... »

 • Populizm - definicja, przykłady, charakterystyka

  Populizm (z łacińskiego populus - lud) jest terminem obowiązującym od niedawna i oznacza stosowanie metod zachowania politycznego, które w sposób przystępny i łatwy trafiają do społeczeństwa. Populizm pielęgnuje i skupia się na problemach społecznych, które populista wykorzystuje w celu osiągnięcia zysków polityczny... »

 • Populizm a demokracja - rozwiń temat

  Populizm i demokracja są pojęciami ściśle ze sobą związanymi. Demokracja jest ustrojem, których cechuje rozwinięte kraje zwłaszcza Europa i Stany Zjednoczone. Demokracja umożliwia uczestnictwo wszystkim obywatelom w życiu publicznym i politycznym. Każdy ma prawo do głosowania i każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii i zdania bez jaki... »

 • Ratyfikacja a zatwierdzenie - porównanie, charakterystyka

  RATYFIKACJA Ratyfikacja jest aprobatą, wspólną decyzją podjętą przez parlament czy inny organ do tego upoważniony do podpisania umowy międzynarodowej między danymi państwami. Ratyfikacja pozwala na unormowanie prawne współpracy międzynarodowej między państwami i stronami zainteresowanymi tą współpracą. Inicjatorem zazwyczaj... »

 • Wybuch w Czarnobylu - skutki polityczne

  Katastrofa w Czarnobylu spowodowała niesamowite konsekwencję. Skażony został ogromny teren Białorusi, ZSRR i Ukrainy. Reakcja na katastrofę była natychmiastowa, Stany Zjednoczone przedstawiły katastrofę w bardzo złym świetle, chodziło oczywiście o wykorzystanie sytuacji w okresie tzw. zimnej wojny. Rozpoczęła się fala oskarżeń wobec Ukrainy, w... »