Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Lista wypracowań w kategorii polityka - strona 5

 • Demagogia a populizm - porównanie

  Populizm jest zjawiskiem występującym w demokracji. Demagogia jest jednym z narzędzi populizmu i bardzo często jest wykorzystywana przez populistów do osiągnięcia zamierzonych celów. Dawniej pojęcie demagogii nie miała tak negatywnego znaczenia. Termin ten dopiero w XX wieku nabrał pejoratywnego znaczenia. Demagog to człowiek,... »

 • Dyktatura proletariatu - pojęcie, charakterystyka, przykłady

  Dyktatura proletariatu jest pojęciem związanym z filozofią marksistowską, jest to forma rządzenia, ustanowiona po rewolucji proletariackiej. Pierwszym etapem jest rewolucja, po niej następuje dyktatura. Dyktatura proletariatu rozumiana jest jako przejęcie efektów i środków produkcji państwowej przez robotników.... »

 • IV RP - charakterystyka. Opracowanie

  IV RP jest pojęciem stosunkowo nowym, jest ukutym terminem przez dziennikarzy, politologów i intelektualistów, którzy w ten sposób określali rządy partii Kaczyńskich - Prawa i Sprawiedliwości.  Prawo i Sprawiedliwość to partia, która swoje lata świetności ma już za sobą, wykorzystała ten termin w... »

 • Populizm - definicja, przykłady, charakterystyka

  Populizm (z łacińskiego populus - lud) jest terminem obowiązującym od niedawna i oznacza stosowanie metod zachowania politycznego, które w sposób przystępny i łatwy trafiają do społeczeństwa. Populizm pielęgnuje i skupia się na problemach społecznych, które populista wykorzystuje w celu osiągnięcia zysków... »

 • Populizm a demokracja - rozwiń temat

  Populizm i demokracja są pojęciami ściśle ze sobą związanymi. Demokracja jest ustrojem, których cechuje rozwinięte kraje zwłaszcza Europa i Stany Zjednoczone. Demokracja umożliwia uczestnictwo wszystkim obywatelom w życiu publicznym i politycznym. Każdy ma prawo do głosowania i każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii i zdania bez... »

 • Ratyfikacja a zatwierdzenie - porównanie, charakterystyka

  RATYFIKACJA Ratyfikacja jest aprobatą, wspólną decyzją podjętą przez parlament czy inny organ do tego upoważniony do podpisania umowy międzynarodowej między danymi państwami. Ratyfikacja pozwala na unormowanie prawne współpracy międzynarodowej między państwami i stronami zainteresowanymi tą współpracą. Inicjatorem... »

 • Wybuch w Czarnobylu - skutki polityczne

  Katastrofa w Czarnobylu spowodowała niesamowite konsekwencję. Skażony został ogromny teren Białorusi, ZSRR i Ukrainy. Reakcja na katastrofę była natychmiastowa, Stany Zjednoczone przedstawiły katastrofę w bardzo złym świetle, chodziło oczywiście o wykorzystanie sytuacji w okresie tzw. zimnej wojny. Rozpoczęła się fala oskarżeń wobec Ukrainy,... »

 • Funkcje państwa - funkcja porządkowa - charakterystyka, przykłady

  Funkcja porządkowa, jak wynika z nazwy, realizuje się w działaniu władz państwowych odpowiadającym za zachowanie porządku oraz bezpieczeństwa w kraju. Jej celem jest dbanie o ochronę interesów obywateli i całego państwa. Obywatele powinni bowiem być chronieni nie tylko przed ingerencją z zewnątrz (jest to związane z funkcją zewnętrzną... »

 • Funkcje państwa - funkcja zewnętrzna - charakterystyka, przykłady

  Funkcją zewnętrzną państwa określa się działania związane ze stosunkami z innymi krajami, a także organizacjami międzynarodowymi mającymi na celu ochronę interesów, których rzecznikiem jest inne państwo. Wśród funkcji zewnętrznych znajdują się więc wszelkie dążenia do utrzymywania i rozwijania stosunków z innymi... »

 • Funkcje państwa - funkcja wewnętrzna - charakterystyka, przykłady

  Funkcja państwa to jego działalność na określonej płaszczyźnie życia społeczeństwa.  Według innej definicji za funkcję państwa uznaje się stan rzeczy, do którego dążą władze danego państwa, uważając je za niezbędne dla odpowiedniej organizacji państwowej.  Wewnętrzna funkcja państwa to ogół działań związanych z... »