Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 17 wypracowanie

 • Herbert Spencer - poglądy

  Herbert Spencer był przedstawicielem organicyzmu a więc poglądu zakładającego, że państwo lub jakiekolwiek społeczeństwo podobne jest do żywego organizmu. Znaczyło to, że do jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest współpraca wszystkich „organów”, czyli instytucji społecznych. Jeśli jeden z nich będzie działało n... »

 • Herod I Wielki - rządy, biografia

  Herod I Wielki żył w latach (ok.) 73 - 4 p.n.e. Postać jest kojarzona zwłaszcza z kart Nowego Testamentu, w którym to przypisuje mu się rzeź niemowląt, nazywaną „rzezią niewiniątek”. Miał nakazać jej przeprowadzenie, gdyż usłyszał, że narodziło się dziecko, które pozbawi go tronu (Jezus). Faktycznie, pod koniec swego ży... »

 • Herodot - biografia, życiorys

  Dokładna data narodzin Herodota nie jest znana. Wiadomo jednak, że na świat przyszedł ok. roku 484 p.n.e. w miejscowości Halikarnas. Uznawany jest powszechnie za jednego z najwybitniejszych historyków. Jedno z pierwszych dzieł, jakie stworzył, dotyczyło królowej Artemizji. Po zakończeniu jej panowania, w następstwie powstania, kt&o... »

 • Hieronim Bosch - biografia, życiorys

  Hieronymus (Jeroen) Anthoniszoon van Aken przyszedł na świat ok. 1450 r. w północnej Brabancji – krainie historycznej obejmującej część Belgii i południowo-zachodniej Holandii. Pochodził z malarskiej rodziny, jego ojciec i dziadek byli przedstawicielami tego fachu w rodzinnej miejscowości – S’Hertogenbosch. Pierwsza wzm... »

 • Hieronim Radziejowski - biografia, życiorys

  Hieronim Radziejowski przyszedł na świat w 1612 r. Był synem wojewody łęczyckiego – Stanisława Radziejowskiego. Jego matką była Katarzyna Sobieska, córka Marka Sobieskiego (wojewody lubuskiego, zaufanego człowieka Stefana Batorego, przodka Jana III Sobieskiego). Początki jego kariery przypadają na początek lat 30. XVII w. Wtedy to ... »

 • Hildegarda z Bingen - biografia, życiorys

  Hildegarda z Bingen to wizjonerka i mistyczka, a także pierwsza kompozytorka w dziejach o kompletnej biografii. Urodziła się w 1098 roku w Rupertsberg. Kościół katolicki uznaje ją za świętą. Jej rodzina należała do średniozamożnej szlachty frankońskiej. Hildegarda już w wieku trzech lat miała swoją pierwszą wizję. Jako ośmiolatka zaś zos... »

 • Hinduizm - religia, bogowie

  Hinduizm, obecnie trzecia pod względem liczby wyznawców religia świata, rozwinął się między XIX a XIV wiekiem p.n.e. w Indiach, podbitych podówczas przez Ariów. Jako system religijny, czerpał z wedyzmu (Wedy są świętymi tekstami hinduizmu) i braminizmu, rozwijanego przez Ariów jeszcze przed przywędrowanie do doliny In... »

 • Hipokrates - biografia, życiorys

  Hipokrates urodził się ok. 460 r. p.n.e. Pochodził z rodziny Asklepiadów, w której umiejętności medyczne były przekazywane z ojca na syna. Kiedy nabył już podstawowe umiejętności udał się w podróż, aby nadal się doskonalić. Był w Egipcie, Libii, Azji Mniejszej oraz w krainie Scytów. Podczas swojej wędrówki spot... »

 • Hipolit Cegielski - biografia, życiorys

  Hipolit Cegielski urodził się 6 stycznia 1813 roku niedaleko Gniezna, w Ławkach. Jego ojciec dzierżawił majątek ziemski. Niestety młody Hipolit niedługo cieszył się szczęściem rodzinnym. Kiedy był małym chłopcem, jego matka Józefa zmarła. Ojciec Michał, w niedługi czas po tym przykrym zdarzeniu, które dotknęło rodzinę Cegielskich, ... »

 • Hiroszima i Nagasaki - atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki

  Badania nad rozszczepieniem jądra rozpoczęto w okresie międzywojennym. Wybuch wojny spowodował rzecz jasna znaczące przyspieszenie tego procesu. Zwłaszcza uczeni alianccy zdawali sobie sprawę, że wejście w posiadanie tego typu broni pozwoli uzyskać znaczącą przewagę nad przeciwnikiem. Już w roku 1942 Enrico Fermi, fizyk włoskiego pochodzenia pra... »

 • Historia Francji - Ludwik IX - panowanie

  W roku 1226 zmarł na febrę, panujący zaledwie przez trzy lata we Francji, król Ludwik VIII z dynastii Kapetyngów. Jego naturalnym następcą był małoletni syn – Ludwik IX, w imieniu którego tymczasowo władzę w charakterze regentki sprawowała matka, Blanka Kastylijska. Królowej udało się utrzymać względny porządek ... »

 • Historia terroryzmu na świecie - Terroryzm we współczesnym świecie - organizacje

  Termin terror został spopularyzowany podczas trwania rewolucji francuskiej – wówczas to mówiono o białym terrorze, o terrorze czerwonym. W praktyce oznaczał to samo – morze trupów. Zaczęto stosować pojęcie w odniesieniu do rządu jakobinów, później zostało rozszerzone. Metoda terrorystycznej walki s... »

 • Historia życia Mahometa - narodziny islamu, posłannictwo oraz nauki proroka

  Państwo arabskie, oparte na systemie plemiennym, przeżywało kryzys, który sprzyjał pojawianiu się nowych ideologii, religii i doktryn. W 570 r. w Mekce urodził się Mahomet. W 595 r. Mahomet zaangażował się w przewodnictwo karawan kupieckich, które handlowały z Syrią. Dzięki temu Mahomet poznał swoją przyszłą żonę - Chadidżę, kt&oac... »

 • Hiszpania i Galia w czasach panowania Oktawiana Augusta

  Oktawian August, który panował w latach 27 p.n.e. -14 n.e., był wybitnym wodzem oraz świetnym administratorem państwa. Imperium Rzymskie nie tylko umocniło się wewnętrznie, a;e również  zdobyło nowe prowincje. Jesgo polityk toczyła się pod hasłem: Pax Romana, czyli pokoju pod patronatem Rzymu. Większą część swojego życia Oktaw... »

 • Hiszpańscy konkwistadorzy – Pizarro, Cortez, Balboa

  Hiszpańscy konkwistadorzy wsławili się w historii swoimi heroicznymi czynami i podbojami. Rozległe państwa Majów, Azteków i Inków zostały rozbite i częściowo podbite przez stosunkowo niewielkie oddziały Hiszpanów. W 1519 r. konkwistador Herman Cortez wyruszył z Kuby na podbój Meksyku, miał pod swoją komendą za... »

 • Holocaust w Polsce

  O tym, że nienawiść faszystów niemieckich wymierzona była przede wszystkim w naród żydowski wiadomo było na długo przed wojną. Prześladowania ludności tego pochodzenia po dojściu Hitlera do władzy miały miejsce bardzo często (noc kryształowa z 1938 - niszczenie synagog, domów, sklepów). Była to jednak jedynie mała zap... »

 • Honoré Daumier „Don Kichot i Sancho Pansa” - opis i analiza obrazu

  Don Kichot jest głównym bohaterem powieści Miguela de Cervantasa, barokowego pisarza pochodzącego z Hiszpanii. Jest on błędnym rycerzem – wykreowanym na kanwie romansów rycerskich. Książka „Don Kichot z La Manchy” (wydana w 1605 roku) jest parodią romansów rycerskich – na dzieło Cervantesa złożyło się... »

 • Horst Koehler - biografia, życiorys

  Horst Köehler urodził się dnia 22 lutego 1943 roku w miejscowości Skierbieszów. Z pochodzenia był Niemcem, choć mieszkał, wraz z rodzicami, w Rumunii. Wybuch wojny światowej w roku 1939 sprawił, że przeniesiono rodzinę do Niemiec, a następnie do Polski. Tu przebywali od roku 1942. Miejscem, w którym rozpoczęli ten etap życia, ... »

 • Hugo Wolf - biografia, życiorys

  Hugo Wolf to kompozytor pochodzący z Austrii. Urodził się 13 marca w 1860 roku w Windischgraz. Z pochodzenia był Słoweńcem. Jego rodzice byli Słoweńcami, a ich rodowe nazwisko nie brzmiało Wolf, lecz Vouks. Hugo uczył się muzyki i kompozycji w Graz, Sankt Paul i Mariborze. W 1875 roku, jako piętnastolatek, wstąpił do wiedeńskiego konserwatorium... »

 • Husytyzm - historia i założenia. Śmierć Jana Husa

  Największy czeski średniowieczny reformator religijny - Jan Hus, swoją aktywność związał od początku z uniwersytetem praskim, gdzie prowadził wykłady od roku 1398. Stamtąd rozpoczął otwarcie i co raz śmielej krytykować współczesną organizacje kościelną, jako zepsutą do szpiku kości oraz samo duchowieństwo. W swoich mowach zarzucał klerowi... »

 • Husytyzm - Husytyzm w Czechach - defenestracja praska (pierwsza)

  Podstępne pojmanie a następnie spalenie na stosie Jana Husa - przywódcy narodowego ruchu czeskiego, który domagał się zmian w sferze zarówno społecznej jak i kościelnej w roku 1415, wbrew oczekiwaniom zgromadzonych na soborze w Konstancji, nie przyczyniła się do kapitulacji radykalnych środowisk husyckich. Z czasem doszło do... »

 • Huta Lenina - Huta im. Tadeusza Sendzimira - Nowa Huta

  Od czerwca 1949 r. rozpoczęła się na terenie podkrakowskiej wsi Mogiła budowa monumentalnej wizytówki socjalistycznych rządów w powojennej Polsce, czyli Nowej Huty. Zbudowana od podstaw, zaprojektowana harmonijnie i jednorodnie w swojej najbardziej reprezentacyjnej części (okolice Placu Centralnego) mająca stanowić swoiste idealne ... »

 • I kryzys berliński - blokada Berlina. Opracowanie

  Sytuacja Niemiec po II wojnie światowej była niezwykle skomplikowana. Niemieckie ziemie pozostawały pod okupacją czterech państw. Zwycięscy alianci dążyli do „oczyszczenia” Niemiec z wszelkich skutków decyzji nazistowskiego reżimu. Na początku swojej obecności na niemieckich ziemiach alianci zdecydowali się na denazyfikację,... »

 • I Proletariat - Wielki Proletariat

  Choć rozwój polskiego ruchu socjalistycznego zdeterminowany był przez XIX wieczną industrializację, to jednak posiadał on cechy swoiste, odróżniające go od podobnych nurtów na zachodzie Europy. Ziemie polskie znajdowały się pod zaborami – państwa zaborcze stosowały odmienną politykę względem społeczeństwa, obrane zosta... »

 • I Proletariat (Wielki Proletariat) i II Proletariat (II Wielki Proletariat) - programy, przedstawiciele, wpływ historyczny

  Pierwszą polską partią robotniczą była Międzynarodowa Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat, zwana także I Proletariatem czy też Wielkim Proletariatem. Jej założycielem był L. Waryński, a uczynił to 1. września 1882 roku w Warszawie i swoim zasięgiem działania objął przede wszystkim Królestwo Polskie. Wielki Proletariat był głosicielem ... »

 • I rozbiór Polski - przyczyny

  Pierwszy rozbiór Polski dokonał się w 5 VIII 1772 r. Państwo polskie zostało podzielone przez trzech zaborców - Prusy, Austrię i Rosję. Państwa te podpisały traktat trójstronny, w którym podały powód rozbioru - „całkowity brak państwa i duch fakcyjny utrzymujący w Polsce anarchię”. Główną prz... »

 • I wojna światowa - działania wojenne. Wojna na Bałkanach w czasie I wojny światowej

  Działania wojenne na Bałkanach, tak samo jak na froncie Wschodnim, cechowały się swoją specyfiką. Także tutaj walka skupiała się głównie na szybkich manewrach, które decydowały o dalszych losach prowadzonych walk. Głównym powodem rozpoczęcia I wojny światowej było zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda dokonane przez serbs... »

 • I wojna światowa - Front wschodni - opracowanie

  Front wschodni podczas I wojny światowej różnił się znacznie od swego zachodniego odpowiednika, głownie poprzez sposób prowadzenia walk. Walki lat 1914-1917, mimo kilku wyjątków, nie miały typowo okopowego charakteru. Wynikało to w głównej mierze z ogromnego rozciągnięcia linii frontu oraz specyfiki terenów, na... »

 • I wojna światowa - gospodarka w czasie I wojny światowej

  I wojna światowa była konfliktem prowadzonym na ogromną skalę. Skutkiem tego wszystkie państwa biorące w niej udział musiały przestawić swoją gospodarkę. Wszystko po to, aby móc wyprodukować większą ilości broni, a tym samy osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Najważniejszymi gałęziami przemysłu były zbrojenia, na które łożono ogromne ... »

 • I wojna światowa - kalendarium - front zachodni

  Kalendarium najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce na froncie zachodnim w trakcie I wojny światowej: 31 lipca 1914 rok – Władze niemieckie wystosowują ultimatum w stosunku do Francji.2 sierpnia 1914 rok – Wojska niemieckie wkraczają na tereny Luksemburga.3 sierpnia 1914 rok – Niemcy wkraczają na terytorium Belgii, tego ... »

Polecane przedmioty