Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Historia - strona 15 wypracowanie

 • Georges Braque - biografia, życiorys

  Georges Braque urodził się 13 maja 1882 roku na przedmieściach Paryża. Pochodził ze zwyczajnej rodziny, która nie była bogata. Jego ojciec oraz dziadek zajmowali się malarstwem pokojowym i dekorowaniem wnętrz. Artysta także miał szkolić się w tym kierunku a w przyszłości pracować ze swoją rodziną. Braque był jednak bardziej ambitny. Zgod... »

 • Georges Pompidou - biografia, życiorys

  Georges Pompidou urodził się dnia 5 lipca 1911 roku w miejscowości Montbodif. Do historii przeszedł, jako jeden z najważniejszych polityków Francji. W roku 1944 został członkiem sztabu Charles'a de Gaulle'a. Co ważne, był członkiem jego gabinetu, a co za tym idzie, jednym z jego  najbliższych współpracowników. Funkcję... »

 • Gerald Ford - prezydent USA - biografia, rządy

  Gerald Ford urodził się w 1913 r. i zmarł w 2006 roku. Był prezydentem Stanów Zjednoczonych z ramienia Partii Republikańskiej. Prezydentura Forda zaczęła się w momencie ustąpienia Nixona po aferze Watergate. Jego prezydentura trwała 2,5 roku, do 1977 r. Ford wyznaczył na swego wiceprezydenta Nelsona Rockefellera. Co ciekawe, był to jedyn... »

 • Germania w czasach panowania Oktawiana Augusta

  Panujący w latach 27 p.n.e. - 14 n.e. Oktawian August był wybitnym wodzem oraz świetnym organizatorem i administratorem. Przejęte przez niego Imperium Rzymskie podczas jago panowania umocniło się wewnętrznie a także zdobyło nowe ziemie. Hasłem przewodnim jego panowania był tzw. Pax Romana, czyli światowy pokój pod egidą Rzymu, jednak słus... »

 • Giacomo Puccini - biografia, życiorys

  Giacomo Antonio Puccini jest włoskim kompozytorem muzyki operowej żyjącym w XIX i XX wieku. Urodził się w 1858 roku w rodzinie umuzykalnionej – jego ojciec był organistą, a dziadek – kompozytorem. W związku z tym Giacomo Puccini od najmłodszych lat pobierał nauki związane z komponowaniem muzyki, mimo że nie był zbyt zdolnym uczniem. ... »

 • Gioachino Rossini - biografia, życiorys

  Gioachino Antonio Rossini to włoski kompozytor żyjący w XIX wieku. Urodził się pod koniec XVIII wieku, w 1792 roku w środkowych Włoszech. Wychował się w rodzinie umuzykalnionej – jego ojciec był trębaczem, a matka śpiewaczką. Stąd wczesna edukacja muzyczna przyszłego kompozytora – już mając nieledwie sześć lat Rossini grał na tr&oacu... »

 • Giorgione - biografia, życiorys

  O życiu włoskiego malarza epoki renesansu wiadomo bardzo niewiele. Pośród historyków uchodzi za najbardziej tajemniczego malarza doby nowożytnej. Znane są data i miejsce jego urodzenia. Giorgione przyszedł na świat około 1477 roku w Castelfranco Veneto. Malarstwa uczył się od Giovanni Belliniego. Prawdopodobnie miał duży wpływ na ... »

 • Giotto - biografia, życiorys

  Giotto di Bondone, a właściwie Angiolo di Bondone to włoski architekt i malarz żyjący na przełomie XIII i XIV wieku. Przyszedł na świat około 1266 roku, bardzo słabe są przekazy dotyczące jego biografii, istnieje jednak pewna legenda, która głosi, że jako młody chłopiec Giotto był pastuchem i w wolnych chwilach wykonywał amatorskie rysun... »

 • Giovanni Bellini - biografia, życiorys

  Dokładna data urodzenia tego wybitnego malarza doby renesansu nie jest znana. Historycy wskazują na 1427 lub 1430 rok. Giovanni Bellini urodził się w Wenecji. Ten najwybitniejszy z rodziny malarzy artysta pierwsze nauki warsztatu pobierał u swego ojca. Ważnym momentem w życiu Belliniego był ślub jego siostry. Nicosia Bellini wyszła za mąż za Adr... »

 • Giovanni Pierluigi da Palestrina - biografia, życiorys

  Giovanni Pierluigi urodził się prawdopodobnie 27 grudnia 1525 roku w Palestrinie. Już od najmłodszych lat zainteresowany był muzyką. Do dziś jest jednym z najbardziej znanych włoskich kompozytorów. Jako mały chłopiec Giovanni uczył się śpiewu oraz kontrapunktu, czyli prowadzenia jednocześnie kilku linii melodycznych. Nauki te pobierał w ... »

 • Giuseppe Arcimboldo - biografia, życiorys

  Giuseppe Arcimboldo, najsłynniejszy włoski malarz okresu manieryzmu, zasłynął w całej Europie z portretów przedstawiających ludzi w bardzo nietypowy sposób. Postaci, które malował, były układankami różnych przedmiotów, na przykład warzyw i owoców, czy korzeni drzew. Dzięki tej technice jego prace zostały... »

 • Giuseppe Garibaldi - biografia, życiorys

  Giuseppe Garibaldi przyszedł na świat w 1807 r. w Nicei (obecnie Francja). Wywodził się z rodziny bardzo zżytej z morzem (jego ojciec i dziadek posiadali drobną flotę niewielkich statków handlowych). Jego nauczycielem był weteran wojen napoleońskich – Arena – dzięki któremu młodzieniec poznał historię i język Włoch. W l... »

 • Giuseppe Verdi - biografia, życiorys

  Ten włoski kompozytor uznawany jest za jednego z najznamienitszych twórców opery. Ceniony jest przede wszystkim za zdolność wyrażania emocji za pomocą swojej muzyki, która była wykorzystywana do rozmaitych utworów scenicznych i ekspresję. Kompozytor urodził się w 1813 roku w niezbyt bogatej, ale kochającej się rodzin... »

 • Glen Gould - biografia, życiorys

  Glenn Gould urodził się 25 września 1932 roku w Toronto. Jego rodzina posiadała angielskie korzenie. Muzyk był niezwykle uzdolnionym dzieckiem. Ogromny wpływ na jego rozwój muzyczny miała matka, która także obdarzona była dobrym słuchem i zdolnościami. Podobno już będąc w ciąży, marzyła, że jej syn zostanie sławnym kompozytorem i ... »

 • Glorious Revolution - Sławetna rewolucja w Anglii - opracowanie

  Sławetna rewolucja, znana też pod nazwą chwalebnej rewolucji czy bezkrwawej rewolucji, była okresem w historii Anglii, w którym pojawił się kolejny problem na linii monarchia-parlament. Kryzys wywołały rządy Jakuba II, który dążył do przywrócenia katolicyzmu i ograniczenia roli parlamentu. Parlament postanowił definitywnie ... »

 • Gniezno w średniowieczu - Gnieźnieńska prowincja kościelna w XIV wieku

  W momencie przyjęcia chrztu przez Mieszka I oraz jego poddanych, ziemie państwa piastowskiego weszły w granice jurysdykcji papieskiej i zgodnie z prawem kanonicznym zostało zorganizowane w diecezje. Burzliwe losy polityczne pierwszego Królestwa Polskiego odbiły swoje piętno na stabilności Kościoła katolickiego nad Wisłą, ale już od połowy... »

 • Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana w Rzeczpospolitej

  Włączenie ziem polsko-litewskich w ogólnoeuropejską wymianę towarową było związane z nowym zjawiskiem – gospodarczą aktywnością szlachty. W drugiej połowie XV w. folwark pańszczyźniany stał się podstawą jej nowego sposobu działania.Folwark był gospodarstwem towarowym, nastawionym na zbyt swojej produkcji na rynku. Jego funkcjonowani... »

 • Gospodarka Polski międzywojennej

  Największym wyzwaniem, przed jakim stanęli rządzący po odzyskaniu niepodległości, było przezwyciężenie nierówności gospodarczych związanych różnym tempem rozwoju pod poszczególnymi zaborami. Zdecydowanie najlepsza sytuacja panowała na terenach zajmowanych przez Prusy, gorsza w dawnym Królestwie Polskim. Najgorzej prez... »

 • Granica południowa Polski po I wojnie światowej - spór o Śląsk Cieszyński

  Kiedy po zakończeniu działań I wojny światowej Rzeczpospolita Polska rozpoczęła odbudowę swej z dawna utraconej państwowości, musiała zająć się nie tylko budową własnej administracji, ukształtowaniem systemu wyborczego, ustroju politycznego, i odrodzeniem się polskiego szkolnictwa (także szkolnictwa wyższego). Polska musiała wówczas walcz... »

 • Grecja - Związek Morski, Związek Panhelleński

  Związek Panhelleński powstał w 481 r. p.n.e. Inne jego nazwy to: Sprzymierzenie Hellenów czy też Związek Helleński. Za cel miał obronę przed Persami, gdyż szykowała się II wojna perska (480 - 479 r. p.n.e.). I wojnę zakończyło zwycięstwo Ateńczyków pod Maratonem, ale faktycznie potęga Persów nie została naruszona. Sprzymierz... »

 • Grecja – wojna domowa w Grecji 1944 – 1949

  <!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } --> Pod koniec II wojny światowej najliczebniejszym ugrupowaniem ruchu oporu był Grecji był EAM-ELAS, ugrupowanie komunistyczne. Natomiast w roku 1944, w ramach dzielenia stref wpływów między mocarstwa, na mocy porozumienia ZSRR i Wielkiej Brytanii, Grec... »

 • Gruba kreska Mazowieckiego - omówienie tematu

  Gruba kreska to zwrot polityczny, slogan, zwrot retoryczny Tadeusza Mazowieckiego, który został użyty po raz pierwszy podczas sejmowego expose w 1989 roku. W momencie kiedy nastąpiła zmiana ustroju, wypowiedź Mazowieckiego miała oddawać charakter jego reform. Wypowiedź Mazowieckiego brzmiała następująco:„Rząd, który utworzę,... »

 • Grupa „Ruch” - 23.10.1971 - wyrok w sprawie działaczy „Ruchu”

  W latach siedemdziesiątych na szeroką skale działalność antysocjalistyczną i antyPRLowską prowadzili działacze „Ruchu”. „Ruch” był konspiracyjną organizacją działającą w Polsce w latach 1965-1970 r. Jego powstanie datuje się na płowe lat 60-tych. „Ruch” rozpoczął działalność niepodległościową, której u... »

 • Grzegorz z Sanoka - biografia, życiorys

  Humanizm ma swoje początki we Włoszech, tam znalazł sobie szerokie grono zwolenników, dzięki którym stopniowo przenikał do innych europejskich krajów. W Polsce za jednego z prekursorów myśli humanistycznej uważa się Grzegorza z Sanoka – wybitnego poetę, autora elegii, epigramów i pieśni, filozofa, podr&oa... »

 • Guglielmo Marconi - biografia, życiorys

  Gugliemo Marconi (1874-1937) - włoski fizyk i wynalazca, laureat nagrody Nobla z dziedziny fizyki (1909). Współtwórca radia. Marconi urodził się w Bolonii jako drugi syn Giuseppe Marconiego i Irlandki Annie Jameson. Edukacja chłopca odbywała się głównie w rodzinnej Bolonii, również we Florencji oraz w Leghorn. Już ... »

 • Gułag i łagry - definicja, historia, opis. Łagry a lagry - porównanie

  Gułag i łagry to określenia często stosowane zamiennie – jako synonimy radzieckich obozów pracy. Gułag to skrót od rosyjskiej nazwy „Główny Zarząd Poprawczych Obozów Pracy”, która oznaczała system obozów pracy, czyli łagrów, których w szczytowym momencie terroru (II wojna ... »

 • Gustav Klimt - biografia, życiorys

  Gustav Klimt był austriackim malarzem żyjącym na przełomie XIX i XX wieku. Urodził się w 1862 roku. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli secesji. Gustav Klimt w 1876 roku rozpoczął edukację w Szkole Artystycznej. Jednocześnie z edukacją, malarz wrastał w wiedeński klimat artystyczny – młodzieńcze doświadczenia ujawn... »

 • Gustav Mahler - biografia, życiorys

  Gustav Mahler to kompozytor i dyrygent, urodzony 7 lipca 1860 roku w Kalište w Cesarstwie Austriackim, na terenie obecnej Republiki Czeskiej. Niedługo po narodzinach Gustava jego rodzina przeniosła się do Igławy, która była wówczas kulturalnym centrum prowincji czeskiej. Tam młodzieniec poznawał muzykę ludową i wojskową, a ... »

 • Gustave Moreau - biografia, życiorys

  Gustave Moreau był francuskim malarzem żyjącym w XIX wieku. Ten artysta znany jest jako jeden z czołowych przedstawicieli symbolizmu. Urodził się w 1826 roku w Paryżu. Kunszt artystyczny doskonalił w stolicy Francji oraz we Włoszech. Po ukończeniu edukacji osiedlił się w Paryżu, w którym pozostał do końca swojego życia. Artysta brał aktyw... »

 • Gustaw Eiffel - biografia, życiorys

  Gustaw Eiffel, nazywany „czarodziejem żelaza”, urodził się w 1832 roku w Dijon we Francji. Pochodził z burżuazyjnej rodziny o niemieckich korzeniach. Studiował inżynierię chemiczną, którą ukończył w 1855 roku. Bardzo krótko pracował w zawodzie, po niedługim czasie zainteresował się konstrukcjami metalowymi. Już w 1966 r... »

Polecane przedmioty