Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

JUŻ 9902 WYPRACOWANIA W BAZIE!

Język polski - strona 5

 • „Bogurodzica” - opracowanie, interpretacja

  „Bogurodzica” na trwałe zadomowiła się w świadomości Polaków jako jedna z najwspanialszych pieśni, jakie pojawiły się w naszej historii. Duży wpływ na to miało wykorzystanie jej przez Henryka Sienkiewicza w „Krzyżakach”. Śpiewana przez polskie rycerstwo, utrwaliła się jako pieśń intonowana w momentach szczegó... »

 • „Bogurodzica” jako pieśń rycerstwa polskiego - opracowanie zagadnienia

  Dokładna data powstania pieśni nie jest znana, niewątpliwie utwór długo istniał w obiegu ustnym, nim został spisany. Ponadto nie jest to tekst jednorodny, pierwsze dwie strofy są najstarsze i datuje się je na wiek XIII. Nie wiadomo też, od kiedy „Bogurodzica” towarzyszyła polskiemu rycerstwu. Pierwszą wzmiankę na ten temat moż... »

 • „Bogurodzica” w kontekście poezji średniowiecznej - omów temat

  Termin „pieśń” miał w epoce staropolskiej kilka znaczeń. Obejmował wszystkie utwory poetyckie bez względu na ich genealogię; to także były teksty przeznaczone do śpiewu przy akompaniamencie muzyki lub bez; wąsko rozumiany oznaczał odmiany gatunkowe liryki z tradycji chrześcijańskiej (hymn, psalm) i grecko-rzymskiej. Pieśń „B... »

 • „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski” - interpretacja i analiza porównawcza utworów

  Kult maryjny narodził się w epoce średniowiecza i był wówczas bardzo popularny. W tym czasie powstawały liczne dzieła sztuki sławiące Matkę Boską. Także w literaturze motyw ten pojawiał się często i przybierał różne formy. Początkowo Maryja była sławiona przede wszystkim jako Boża Rodzicielka, osoba szczególna, bo wybrana pr... »

 • „Boska komedia” jako dzieło dwóch epok - średniowiecza i renesansu - argumentacja

  Przyporządkowanie jakiegokolwiek utworu do danej epoki rzadko jest jednoznaczne. Już sam podział literatury na okresy jest umowny i płynny. Wszelkie przemiany i tendencje zachodzą w czasie i ujawniają się powoli. Nie inaczej było w przypadku idei renesansowych, które już w XIV zaczęły pojawiać się we Włoszech i stopniowo przenikać do Euro... »

 • „bruLion” - charakterystyka czasopisma literackiego

  Czasopismo literacko-kulturalne „bruLion” zaczęło ukazywać się w 1986 roku pod redakcją Roberta Tekielego. Pierwotnie wydawano je poza cenzurą, a w oficjalnym obiegu pojawiło się dopiero w 1990 roku. W dzisiejszej nomenklaturze często stosuje się pisownię „bruLion”, która wynika z mylenia nazwy periodyku z jednym z... »

 • „Być albo nie być – oto jest pytanie” - interpretacja słów Hamleta

  Słynna fraza wypowiedziana przez Hamleta pochodzi z jego monologu w scenie pierwszej, trzeciego aktu tragedii. W wersji macierzystej zdanie to brzmi „(...) To be, or not to be, that is the question”, co w tłumaczeniu jest równoznaczne z polskimi słowami, ale wybitny dramaturg zawarł tu pogłębienie sensu poprzez grę słowną. Ost... »

 • „Carpe diem” - „Chwytaj dzień” - horacjańska filozofia życia

  „Carpe diem” to tytuł jednej z ód Horacego, a zarazem główne hasło epikurejczyków. W swym wierszu Horacy prezentuje postawę człowieka, który wie, że nie powinien przejmować się rzeczami, na które nie ma wpływu. Jego zdaniem nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak potoczą się nasze dalsze losy, i jak... »

 • „Ceremoniał rycerskiej śmierci” - rozwiń temat na podstawie fragmentów „Pieśni o Rolandzie”

  „Pieśń o Rolandzie” to utwór zaliczany do literatury parenetycznej, a więc sławiącej pewne wzorce zachowań i postawy. Tytułowy bohater został wykreowany zgodnie ze średniowiecznym pojęciem idealnego rycerza. Także sama śmierć Rolanda, będąca centralnym punktem utworu, stanowi obraz wyidealizowany, stworzony zgodnie z regułami ... »

 • „Chłopcy z Placu Broni” Ferenc Molnar - sprawozdanie z bitwy na Placu Broni

  Proszę Państwa emocje sięgają zenitu, podenerwowanie udziela się wszystkim, którzy będą brali udział w nadchodzącej bitwie o słynny już z wielu opowiadań Plac Broni. Walkę zapowiedziano na godziny popołudniowe, a uczestniczyć w niej będą dwie strony sporu - tak zwani chłopcy z Placu Broni oraz ugrupowanie przeciwne - czerwone koszule z Og... »