Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.
unikalne i sprawdzone wypracowania

Język polski - strona 5 wypracowanie

 • „Legenda o świętym Aleksym” - Jak rozumiesz ucieczkę św. Aleksego od świata?

  „Legenda o świętym Aleksym” jest jednym z najdawniejszych zabytków języka polskiego i pochodzi z drugiej połowy XV wieku. Jest to utwór o charakterze hagiograficznym, czyli przybliżającym żywot świętego. Aleksy pochodził z bogatej rodziny i wychowany został w domu, gdzie nigdy niczego nie brakowało. Poślubił nawet pięk... »

 • „Legenda o świętym Aleksym” - literatura hagiograficzna na przykładzie utworu

  Literatura hagiograficzna wpisuje się w szerszy nurt literatury średniowiecznej, nazywanej parenetyczną. Celem utworów o charakterze parenetycznym było pouczenie, wskazanie wzorów, które są godne naśladowania. W ten sposób powstawały utwory sławiące idealnych rycerzy czy doskonałych władców. Jednocześnie bogaty... »

 • „Legenda o świętym Aleksym” - opracowanie utworu

  Legenda o świętym Aleksym jest wspaniałą średniowieczną opowieścią o człowieku, który poświęcił swoje życie Bogu. Aleksy był młodzieńcem, który pochodził z bogatego, rzymskiego rodu. Niczego mu nie brakowało, rodzina zapewniała mu wszystko, czego potrzebował. Otaczał się kosztownościami, wiódł dostatnie i spokojne życie. Wol... »

 • „Ludzie bezdomni” - artyzm powieści Stefana Żeromskiego

  Książka Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni” zyskała miano nowego rodzaju prozy. Doszło do tego na skutek połączenia w tej książce cech nurtu realistycznego z dopiero rozwijającym się modernistycznym. To owocuje nowymi rozwiązaniami oraz wysoką wartością estetyczną utworu. Pierwszą taką cechą jest liryczność narracji. W opisac... »

 • „Ludzie bezdomni” - dlaczego powieść Stefana Żeromskiego uważana jest za nowy rodzaj powieści?

  Wydana w roku 1900 powieść Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni”, wniosła wiele innowacji względem znanej twórczości literackiej tamtych czasów. Dzisiaj wciąż uznawana jest za nowy rodzaj powieści. Przyjrzyjmy się cechom, które o tym decydują. Pierwszym takim czynnikiem jest kompozycja powieści, nazywana te... »

 • „Ludzie bezdomni” - praca u podstaw w dziele Stefana Żeromskiego

  Jednym z haseł programowych pozytywizmu była tzw. praca u podstaw. Pisarze starali się jak najpełniej i najklarowniej zobrazować jej ideę w swoich dziełach. Głównym celem większości utworów powstałych po upadku powstania styczniowego było intelektualne uzdrowienie społeczeństwa, stworzenie nowego modelu Polaka – świadomego sw... »

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść kryptopolityczna

  Cechą charakterystyczną polskiej literatury okresu zaborów są pojawiające się w niej aluzje do sytuacji politycznej formalnie nieistniejącego państwa. Ich przebłyski znajdziemy w twórczości każdego okresu literackiego przypadającego na te lata. Nie inaczej jest z młodopolskim pisarstwem Stefana Żeromskiego. Kiedy wydawał on „... »

 • „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść modernistyczna

  Termin modernizm używany jest zamiennie z określeniem - Młoda Polska, odnoszącym się do epoki literackiej trwającej na przełomie wieków XIX i XX. Powieść Stefana Żeromskiego pt.: „Ludzie bezdomni” została wydana w 1900r. (pisana była w 1899r.). Czasowo wkomponowuje się więc w ramy tego okresu. Jakie cechy modernistyczne przeds... »

 • „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - jak rozumiesz motto z „Medalionów” Nałkowskiej?

  Słowa zamieszczone na początku „Medalionów” Zofii Nałkowskiej, są rozwijane w dalszej  części zbioru opowiadań. Kolejne rozdziały przytaczają wydarzenia, które w kontekście frazy: „ludzie ludziom zgotowali ten los” stają się jeszcze bardziej bestialskie i okrutne, gdyż mamy świadomość, że zbrodni tych d... »

 • „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - wypracowanie na podstawie poznanych lektur

  „Ludzie ludziom zgotowali ten los” - zdanie to stanowi przewodnie motto zbioru opowiadań Zofii Nałkowskiej „Medaliony”. Zbiór ten stanowi reporterską niemalże relację z wydarzeń II wojny światowej oraz jej okropności.  „Medaliony” są świadectwem zdolności człowieka do popełniania czynów z... »

 • „Mała księżniczka” Frances Hodges Burnett - Czy Sara Crewe mogłaby być moją przyjaciółką?

  Każdy człowiek pragnie mieć przyjaciela. Otacza nas bardzo wiele osób, jednak bardzo często w tym tłumie ludzi czujemy się samotni. Wśród dużej grupy osób, które codziennie spotykamy jest wielu naszych kolegów, są znajomi a także osoby, o których prawie nic nie wiemy, bo widujemy ich tylko podczas zakup&... »

 • „Mały Książę” - Antoine de Saint-Exupery - Opis asteroidy B 612

  Asteroida B-612 to miejsce gdzie mieszkał Mały Książę, bohater książki noszącej taki sam tytuł, autorstwa A. de Saint-Exupery. Jego życie przebiegało tam w sposób monotonny i czasami wydawało mu się, iż najlepszą rzeczą jaką można zrobić jest opuszczenie tej planety oraz poszukanie swojego szczęścia gdzieś zupełnie indziej. Asteroida ta ... »

 • „Memento mori” - znaczenie słów w kontekście epoki średniowiecza i jego kultury

  Średniowiecze wytworzyło system moralno-światopoglądowy, którego podłożem był teocentryzm, który wynikał z przesłanek teologii chrześcijańskiej. Zgodnie z tym propagowano określony etos, który zakładał wyrzeczenie się wartości doczesnych i koncentracji na Bogu. Około XI wieku pojawił się nastrój pesymizmu. Poprzez mno... »

 • „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” Ignacego Krasickiego jako pierwsza polska powieść nowożytna

  „Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki” to pierwsza polska powieść nowożytna, wydana w 1776 roku. Jej autor, Ignacy Krasicki, skorzystał z z wzorców zagranicznych, przenosząc na polski grunt ideę powieści edukacyjnej, poprzez przygody i perypetie głównego bohatera opowiadającej o problemach społecznych oraz ludzkich wada... »

 • „Mój dom - moja mała ojczyzna” - rozwiń temat

  Mówiąc o domu każdy z nas ma na myśli to specyficzne miejsce, które ukształtowało nasz światopogląd, wpoiło określone zasady i stanowiło zawsze azyl przed wszystkim, co spotyka nas w świecie zewnętrznym. Domem nie jest więc mieszkanie ani żaden inny obiekt architektoniczny, lecz ludzie, którzy go tworzą – nasi rodzice,... »

 • „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa - postawy wobec tradycji narodowej bohaterów

  Tradycja jest jednym z kluczowych pojęć dla konstrukcji świata przedstawionego w powieści Elizy Orzeszkowej pt.: „Nad Niemnem”. Stosunek wobec niego wyznacza charakter  i postrzeganie niemal wszystkich z jej bohaterów, determinując również w dużym stopniu przebieg fabuły i warstwę ideową dzieła.  Jednym z s... »

 • „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej jako powieść tendencyjna

  „Nad Niemnem” to jedna z najwspanialszych powieści okresu pozytywizmu. Orzeszowska przedstawiła w niej programowe hasła epoki, takie jak praca u podstaw czy też praca organiczna.  Głównym założeniem powieści tendencyjnej było przekonanie czytelnika o słuszności pewnych tez. Podobnie dzieje się w dziele Orzeszkowej. Pis... »

 • „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” - rozprawka na podstawie „Małego Księcia” A. de Saint-Exupery’ego

  W powieści A. de Saint-Exupery’ego „Mały Książę” autor porusza zagadnienie przyjaźni, opisując ją jako jedną z najbardziej znaczących wartości w życiu. Jej bohater, Mały Książę, wygłasza bardzo dobrze znane słowa: „Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Czy stwierdzenie to jest pr... »

 • „Naród nasz jak lawa…” - interpretacja słów Wysockiego - Adam Mickiewicz cz. III „Dziadów”

  Piotr Wysocki wypowiada te słowa w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza. Padają one dokładnie w Salonie Warszawskim. Cytat ten ma głębokie przesłanie, które zostanie poniżej przedstawione. „Naród nasz jak lawa/  z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/ Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi/ ... »

 • „Nawet w obliczu śmierci przyjemna jest świadomość posiadania przyjaciela” - rozprawka. „Mały Książę” A. de S. Exupery

  Przyjaźń jest bardzo istotną częścią życia człowieka. Bez niej nasze życie staje się puste, natomiast obecność choćby jednego prawdziwego przyjaciela może sprawić, że wszystko nabiera głębszego sensu. Przyjaciele są jak członkowie najbliższej rodziny, których możemy sami sobie wybrać. Mały Książę spędził swą długą podróż po wiel... »

 • „Nike z Samotraki” - opis rzeźby, interpretacja

  Rzeźba znana obecnie pod tytułem „Nike z Samotraki” została wykonana z marmurowego bloku na przełomie III i II wieku p.n.e. Jej autorstwo przypisuje się Pytokritosowi z Rodos, twórcy okresu hellenistycznego w sztuce. Cała postać wraz ze swoimi skrzydłami mierzy ponad trzy metry wysokości, do czasów współczesnych ... »

 • „Noce i dnie” jako saga rodzinna

  Saga rodzinna to opowieść epicka o losach jakiejś rodziny. „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej opisują trzydzieści lat losów rodziny Niechciców. Tom pierwszy to historia skupiona wokół Bogumiła i Barbary. Rozpoczyna się w 1884 roku. Przedakcja zdradza nam historię młodego, piętnastoletniego Bogumiła, który br... »

 • „Nowa Fala” - cechy generacji literackiej

  Nazwa grupy literackiej „Nowa Fala” często jest stosowana wymiennie z pojęciem „Pokolenie ‘68”, dotyczy bowiem artystów, dla których doświadczeniem kluczowym dla ich życia i twórczości były wydarzenia Marca 1968 i Grudnia 1970. Obejmuje wobec tego młodych poetów, którzy zadebiutowa... »

 • „Nowy wspaniały świat” Huxleya - Reportaż z pobytu w Ośrodku Rozrodu i Warunkowania

  Zawsze marzyłam żeby zobaczyć to na własne oczy, teraz gdy moje pragnienie zostało urzeczywistnione, czuję pewien niedosyt i… niesmak. Chodzi oczywiście o zeszłotygodniowy pobyt w Ośrodku Rozrodu i Warunkowania. Przybyliśmy tam całą grupą około 6 rano. Autobus zatrzymał się przed szarym, trzydziesto cztero piętrowym budynkiem. Moją uwagę ... »

 • „Nuż w bżuhu...”– opracowanie jednodniówki futurystów

  „Nuż w bżuhu. 2 jednodńuwka foturystuw” pojawił się na ulicach Krakowa w formie afiszów 13. listopada 1921 roku, a w dwa tygodnie później był dostępny również w Warszawie. Wedle informacji zamieszczonej we wstępie jednodniówka miała ukazać się w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy, prawdopodobnie była to jedn... »

 • „Odprawa posłów greckich” Jana Kochanowskiego jako dramat klasyczny

  Odrodzenie kultury starożytnej w XVI w. dotyczyło także powrotu do antycznych form literackich. Tragedia grecka była jedną z najwyżej cenionych form wypowiedzi artystycznej czasów starożytnych. Do tych ideałów sięga Kochanowski, pisząc pierwszą polską tragedię, „Odprawę posłów greckich”. Tragediopisarze antyczni ... »

 • „Odwilż” w literaturze - Adam Ważyk „Poemat dla dorosłych” - przedstaw zagadnienie na przykładzie utworu

  Zakończenie drugiej wojny światowej w 1945 roku oznaczało dla Polaków wprowadzenie ustroju socjalistycznego. Polska znalazła się w rosyjskiej strefie wpływów, co oznaczało początek dyktatury stalinizmu. Życie naukowe i artystyczne nie utrudniała, ale wręcz paraliżowała działalność cenzury, a rozporządzenia rosyjskiego rządu ingerow... »

 • „Ojciec Goriot” Balzaca jako przykład powieści realistycznej

  Tendencje realistyczne w powieści europejskiej pojawiły się w drugiej połowie XIX wieku. Honoriusz Balzak należał do jej czołowych twórców, pisząc cały cykl powieści objęty ogólnym tytułem „Komedia ludzka”. Do tego zbioru należy także powieść „Ojciec Goriot”. Realizm powieści polegał przede wszystkim ... »

 • „Opowiadania z Doliny Muminków” Tove Jansson - opowiedz dowolną przygodę, która wydarzyła się w Dolinie Muminków

  Pewnego dnia, a był to upalny czwartek Muminek złowił w stawku maleńkiego smoka. Wcześniej miał zamiar złapać jakąkolwiek rybkę, aby sprawdzić, czy tak naprawdę pływają tyłem, jednak po krótkich połowach, w słoiku zobaczył smoka. Był to miniaturowy stworek, który mienił się złociście, miał sześć drobnych nóżek, jego niewielk... »

 • „Opowiadania” Tadeusza Borowskiego a „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – podobieństwa i różnice

  Różnica między utworami zaznacza się już w sposobie prowadzenia narracji. Bohater „Innego świata” bierze czynny udział w akcji, czasem tylko ją obesrwuje. Zdarza się, że występuje w roli powiernika tajemnic współwięźniów. Posiada dużą wiedzę na temat zachowań postaci, o których opowiada. Grudziński stara s... »

Polecane przedmioty